Fjalor i filozofisë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search
Fjalor i filozofisë.JPG

Fjalor i filozofisë Autori: Ekrem Myrtezai. Botuesi: Toena. Faqet e librit 548.

(logjika, gnoseologjia, ontologjia, etika, estetika, antropologjia, aksiologjia, historia e filozofisë, etj.), si dhe nga fushat e tjera që kanë një afri më të madhe me filozofinë, siç janë psikologjia, sociologjia, politikologjia, jurisprudenca, teologjia, teoria e letërsisë, besimet fetare, etj. Secili koncept apo nocion, secila shprehje apo pohim është shpjeguar gjerësisht, në mënyrë që lexuesi të krijojë një përfytyrim sa më të qartë dhe të fitojë një njohuri sa më të saktë për domethënien dhe historinë e konceptit në fjalë. Siç shihet nga vetë teksti i fjalorit, çdo koncept filozofik, psikologjik, teologjik, sociologjik, etj., në gjuhën shqipe është shoqëruar (në kllapa) me termin gjegjës në gjuhën angleze, frënge, gjermane etj.