Jump to content

Galabrët

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Galabrët [1] - Sipas Strabonit, Galabrët ishin një nënfis në kuadër të fisit ilir të dardanëve.[2]

  1. ^ Fjalor enciklopedik shqiptar, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë, 2008, fq. 417.
  2. ^ Strabon, VII 5,7 (Papazoglu, F. 1969: 439, D 81), cituar sipas, Zef Mirdita: Dardanci i Dardanija u antici, Hrvatski Institut za Povijest, Zagreb, 2015, fq. 23. ISBN 978-953-7840-44-0