Grimcat e fushes

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Perveq 6 leptoneve dhe 6 kuarkeve baze,ekzistojne edhe grimca te tjera,te quajtura grimca te fushes ose kuarke te fushes,te cilat jane te shoqeruar me forcat te ushtruara nga nje grimce elemntare mbi nje tjeter.Kuanti i fushes qe shoqeron bashkeveprimin gravitocional,i quajtur graviton nuk eshte vrojtuar ende."Ngrkesa" gravitacionale analoge me ngarkesen elektrike eshte masa.Thuhet se bashkeveprimi i dobet kryhet nepermjet tre kuanteve te fushese te quajtura bozone vektoriale.Keto grimca ishin parashikuar nga Glashow,Salam,Weinberg ne nje teori te quajtur elektro-dobet.Kuantet e fushes te cilat e shoqerojne forcen e forte qe vepron ndermjet kuarkeve jane quajtur gluone.Teoria e fushes per bashkeveprimet e forta,te ngjajshme me elektrodinamiken kuantike per bashkeveprimet elektromagnetike,eshte quajtur kromodinamike kuantike.