Hasan Bello

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Hasan Bello Historian shqiptar, Doktor i shkencave në histori.

Studiues ne Institutin e Historise-Tirane

Formimi akademik[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

  • 15.5.2013: Doktor i shkencave në histori; tema “Marrëdhëniet shqiptaro-turke 1920-1939”; Instituti i Historisë, Qendra e Studimeve Albanalogjike, Tiranë.
  • 2010-2013: Doktorant në fushën e historisë; tema “Marrëdhëniet shqiptaro-turke 1920-1939”; Instituti i Historisë, Qendra e Studimeve Albanalogjike, Tiranë.
  • 2007-2009: Master në Histori; tema: “Kryengritja Shqiptare e Malësis së Madhe e vitit 1911- sipas burimeve dokumentare osmane dhe shqiptare”; Universiteti i Arteve të Bukura Arkitekt Sinani (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Universitesi), Fakulteti i Historisё, Departamenti i Historisё sё Kohёs sё Re dhe tё Afёrme, Stamboll - Turqi.
  • 2002-2006: Studime bazë universitare në degën Histori-Gjeografi, Fakulteti i Shkencave tё Edukimit, Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodёr.

Punesimi dhe pervojat[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

2011: Kërkues, anëtar i departamentit të Mesjetës dhe Rilindjes pranë Institutit të Historisë. 2010-2015 Përgjegjës i faqes historike në gazetën www.GazetaStart.com dhe autor i 300 artikujve me karakter historik mbi ngjarje dhe personalitete të botës shqiptare. Trajnime 2006-2007 Arkivi i Kryeministrisё sё ish-Perandorisё Osmane, Stamboll. Specializuar pёr diplomatikё osmane. 2009-2010 Bursё 1 vjeçare, kёrkimore e akorduar nga Ministria e Arsimit (Tiranё) pranё Departamentit tё Historisё Bashkohore tё Fakultetit tё Historisё nё Universitetin e Stambollit.

Fushat e specializmi[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Fusha e studimeve: Historia e Rilindjes Kombëtare; marrëdhëniet shqiptaro-osmane; marrëdhëniet shqiptaro-turke; historia e Pavarësisë dhe e Konsolidimit të Shtetit Shqiptar.

Botime[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

  • 1)    2006: Bisedimet e Asamblesё Kushtetuese mbi Çёshtjen e Shёn Naumit dhe Vermoshit, Tiranё: “Arbëria”. (përgatitur për botim dhe parathënia). 2)    2008: Princ Widi, Memorandum pёr mbi Shqipnin, Tiranё: “Arbëria”. (përgatitur për botim dhe parathënia). 3)    2010: Fragmente kulturore nga qytetet shqiptare [album], Tiranë: Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sporteve & Universiteti Epoka. (përgatitur për botim dhe parathënia). 4)    2015: Marrëdhëniet shqiptaro-turke 1912-1939, Tiranë: Qendra e Studimeve Albanologjike, Instituti i Historisë. (Monografi miratuar nga Këshilli Shkencor i Institutit të Historisë.) 5)    2018: Historia e shqiptarëve gjatë shekullit XX, vëll I, botim i Institutit të Historisë, Tiranë, 2018. (Bashkëautor) 6)    Indoktrinimi komunist përmes kulturës, letërsisë dhe artit (dokumente arkivore), vëll.I, botim i Institutit të Historisë, Tiranë, 2018. (Bashkëautor) 7)    Indoktrinimi komunist përmes kulturës, letërsisë dhe artit (dokumente arkivore), vëll.II, botim i Institutit të Historisë, Tiranë, 2019. (Bashkëautor) 8)    Historia e shqiptarëve gjatë shekullit XX, vëll II, botim i Institutit të Historisë, Tiranë, 2019. (Bashkëautor) 9)    Shqipëria, Kisha Katolike dhe Vatikani (nga fundi i shek.XIX - 1939), botim i Institutit të Historisë, Tiranë, 2019.

Artikuj shkencor[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

  • ARTIKUJ SHKENCOR TË BOTUAR (pas mbrojtjes së doktoraturës) 1)    “Qëndrimi i Turqisë ndaj pushtimit italian të Shqipërisë dhe Mbretit Zog”, Vjetar, Arkivi i Kosovës, nr.50, 2014. 2)   “Roli i Austro-Hungarisë për organizimin e institucioneve islame në Shqipëri (1916-1918)”, Gjurmime albanologjike, nr.43, 2014. 3)   “Kodi Civil Osman dhe trashëgimia juridike osmane në Shqipërinë e viteve 1912-1928”, Kosova, nr.39, 2014. 4)   “Politika e Mbretërisë Shqiptare për parandalimin e shpërnguljes së kosovarëve drejt Turqisë dhe mosratifikimin e Konventës jugosllavo-turke të vitit 1938”, Studime Historike, nr.1-2, 2014. 5)   “Shqipëria dhe lufta e popullit turk për pavarësi 1920-1923”, Gjurmime albanologjike, nr.44, 2014. 6)   “Ndërhyrja politike e Fuqive të Mëdha dhe e shteteve ballkanike në fazën e parë të kryengritjes në Shqipërinë e Mesme (maj-shtator 1914)”, Studime Historike, nr.3-4, 2014. 7)    “Kontributi i Dr.Ibrahim Temos për reformimin e sistemit arsimor osman”, Kosova, nr.40, 2015. 8)   “Roli i xhonturqve në fazën e dytë të kryengritjes në Shqipërinë e Mesme dhe ndikimi i tyre politik në Shqipëri gjatë Luftës së Parë Botërore (shtator 1914 – qershor 1918)”, Gjurmime albanologjike, nr.45, 2015. 9)   “Politika arsimore e Principatës Bullgare në Kosovë dhe Maqedoni në fund të shek.XIX”, Gjurmime albanologjike, nr.46, 2016. 10)  “Republikë apo Monarki? Argumentet e deputetëve republikanë dhe monarkistë lidhur me formën e regjimit të shtetit shqiptar në vitin 1924” Kosova, nr.40, 216. 11) “Historical view of the Ottoman primary education development in Albanian vilayets (XIX-XX)”, Anglisticum Journal (AJ), Volume: 5 | Issue: 10, October 2016. 12) “Debatet mbi çështjen e pensioneve të shqiptarëve që kishin shërbyer në Perandorinë Osmane”, Vjetar, Arkivi i Kosovës, nr.52, 2016. 13) “Raporti mes shtypit dhe pushtetit në Shqipëri: miratimi i ligjit osman të shtypit në vitin 1922”, Zani i Naltë, nr.18, 2017. 14) “Ligji mbi komunitetet fetare i vitit 1929: reagimi i kishës katolike dhe Vatikanit”, Studime Historike, nr.1-2, 2017. 15) “Tratativat diplomatike mes Shqipërisë dhe Vatikanit për nënshkrimin e Konkordatit në vitet 1926-1929”, Gjurmime albanologjike, nr.46, 2016. 16) “Kisha dhe shteti: raportet e klerit katolik me politikën në vitet 1920-1926”, Kosova, nr.40, 2017. 17) “Reforma arsimore e vitit 1933: Mbyllja e shkollave private dhe acarimi i raporteve me klerin katolik dhe Vatikanin”, Studime Historike, nr.3-4, 2017. 18) “Reagimi i klerit katolik dhe Vatikanit ndaj miratimit të Kodit të ri Civil”, Studime Historike, nr.1-2, 2018.
    ANËTAR I REDAKSIVE TË REVISTAVE DHE I BORDEVE TË KONFERENCAVE NDËRKOMBËTARE
    I.ANËTAR I REDAKSIVE TË REVISTAVE A)  Anëtar i redaksisë së revistës Studime Historike B)  Anëtar i redaksisë së revistës History Studies International Journal of History, Ankara, Turqi     www.historystudies.net II.ANËTAR I BORDEVE TËKONFERENCAVE NDËRKOMBËTARE A)  Anëtar i komitetit drejtues të konferencës ndërkombëtare: I.UBTAS Committee (International Symposium on Balkan History Studies Committee) Balkan History Writings and Methodology in The Balkan Countries, Ballëkesir, Turqi, 2013, www.ubtas.org B)  Anëtar i komitetit drejtues të konferencës ndërkombëtare: III. ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MERZİFON ve AMASYA YÖRESİ SEMPOZYUMU, Merzifon, Turqi, 2015. C)  Anëtar i komitetit drejtues të konferencës ndërkombëtare: IV.UBTAS Committee (International Symposium on Balkan History Studies Committee) Balkan History, Sarajevë, Bosnje, 2016, www.ubtas.org D) Anëtar i komitetit drejtues të konferencës ndërkombëtare: International Symposium on  Multidisciplinary Studies, Paris, France, 2018, www.ismsymposium.org