Heteroseksualiteti

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Flamur me simbolin e orientimit heteroseksual.

Heteroseksualiteti është tërheqje romantike apo seksuale ose sjellje mes personave të gjinisë së kundërt apo gjinie në binar gjinore. Si një orientim seksual, heteroseksualizëm i referohet "një model të qëndrueshëm të apo disponimit të përjetojnë seksuale, tërheqjet dashur, fizike apo romantike për personat e gjinisë së kundërt", ajo gjithashtu i referohet "kuptimin e një individi të identitetit personal dhe shoqëror bazuar mbi ato tërheqjet , sjelljet shprehin ato, dhe anëtarësimi në një komunitet të tjerëve që ndajnë ato ". [1] [2] termi është aplikuar zakonisht për njerëzit, por është vërejtur edhe në të gjitha gjitarët. Kjo është një nga tre klasifikimet kryesore të orientimit seksual, së bashku me një biseksual dhe një orientim homoseksual, të gjitha pjesë e vazhduar heteroseksual homoseksual (-asexuality nganjëherë edhe duke u përfshirë si i katërt). Fjala është formuar etimologjikisht duke shtuar formën e kombinuar έτερος heteros greke (që do të thotë "të ndryshme") si një parashtesë për të "seksualitetit".