Historia e Partisë së Punës të Shqipërisë (Botimi i dytë)

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Shko te: navigacion, kërko
Historia e Partisë së Punës të Shqipërisë.jpg

Historia e Partisë së Punës të Shqipërisë (Botimi i dytë) është përgatitur nga Instituti i Studimeve Marksiste-Leniniste pranë KQ të PPSH. Shtëpia botuese "8 Nëntyori" Tiranë 1981. Në të përfshihen:

  • Kreu i parë: Lufta për themelimin e PKSH-së-(1929-1941)

1. Fillimet e lëvizjes punëtore

2. Lindja e lëvizjes komuniste

3. Zgjerimi i lëvizjes komuniste ( 1935-1939)

4. Krijimi i Partisë Komuniste, domosdoshmëri historike

5. Themelimi i Partisë Komuniste të Shqipërisë

  • Kreu i dytë: PKSH - organizatore dhe udhëheqëse e luftës për çlirimin e vendit (1941-1944)

1. Organizimi i Partisë. Përpjekjet për bashkimin dhe mobilizimin e masave në LANÇ

2. Shkatërrimi i rrymës fraksioniste likuidatore dhe vendosja e unitetit në Parti

3. Krijimi i Frontit NÇ, lindja e pushtetit popullor dhe zgjerimi i luftës së armatosur

4. Konferenca e I-rë e vendit e PKSH-së

5. Organizimi i Ushtrisë Nacionalçlirimtare dhe i kryengritjes së përgjithshme popullore

6. Për forcimin e luftës kundër pushtuesve të rinj gjermanë dhe për shpartallimin e reaksionit

7. PKSH organizatore e luftës heroike të popullit shqiptar për asgjësimin e planeve të armikut në dimrin 1943-1944

8. Themelimi i shtetit të ri të demokracisë popullore

9. Çlirimi i plotë i Shqipërisë. Fitorja e revolucionit popullor.

10. Bilanci i LANÇ-së dhe shkaqet e fitores

  • Kreu i tretë: PKSH në luftë për rindërtimin e vendit dhe për zhvillimin e revolucionit socialist (dhjetor 1944-1948)

1. Mbrojtja dhe forcimi i pushtetit popullor.

2. Mobilizimi i masave për rindërtimin e vendit.

3. Përforcimi i shtetit të demokracisë popullore si formë e diktaturës së proletariatit.

4. Orientimet e Partisë për thellimin e revolucionit dhe ndërtimin e bazave të socializmit

5. Shkatërrimi i ndërhyrjes armiqësore të revizionistëve jugosllavë.

  • Kreu i katërt: Lufta e Partisë për shndërrimin e Shqipërisë nga një vend bujqësor i prapambetur në një vend bujqësor - industrial (1948 - 1955)

1. Kongresi i I i PKSH-së - kthesë historike në jetën e Partisë dhe të vendit.

2. Forcimi i lidhjeve midis klasës punëtore dhe fshatarësisë në luftë kundër vështirësive.

3. Për ruajtjen e forcimin e unitetit ideologjik dhe organizativ, për plotësimin e planit dyvjeçar.

4. Kongresi i II i PPSH-së. Detyrat për shndërrimin e Shqipërisë në një vend bujqësor-industrial.

5. Për ngushtimin e shpërpjestimit midis industrisë e bujqësisë.

6. Forcimi i punës ideologjike dhe shkatërrimi i orvatjeve për revizionizmin e vijës marksiste-leniniste të Partisë.

  • Kreu i pestë: PPSH në luftë për të përfunduar ndërtimin e bazës ekonomike të socializmit (1956 - 1960)

1. Kongresi III i PPSH-së. Orientimi për shpejtimin e kolektivizimit të bujqësisë

2. Lufta e PPSH-së kundër revizionizmit modern - rrezikut kryesor në lëvizjenkomuniste ndërkombëtare.

3. Lufta e Partisë për vendosjen e marrëdhënieve socialiste në fshat dhe për plotësimin e planit të dytë pesëvjeçar.

4. Kritika kundër pikëpamjeve revizioniste dhe veprimtarisë përçarëse të udhëheqjes sovjetike

  • Kreu i gjashtë: PPSH në luftë për ndërtimin e plotë të shoqërisë socialiste në kushtet e bllokadës imperialisto-revizioniste (1961 - 1965)

1. Kongresi i IV i Partisë. Orientimi për ndërtimin e plotë të shoqërisë socialiste

2. Partia në luftë për plotësimin e detyrave të planit të tretë pesëvjeçar

3. Detyrat për zhvillimin e mëtejshëm të bujqësisë socialiste

4. Forcimi i punës organizative dhe ideologjike të Partisë për edukimin komunist të punonjësve.

5. Lufta e PPSH-së për demaskimin e demagogjisë dhe të taktikave të revizionistëve hrushovianë.

  • Kreu i shtatë: Lufta e PPSH-së për revolucionarizimin e mëtejshëm të saj e të jetës së vendit (1966 - 1971)

1. Kongresi V i PPSH. Detyrat për revolucionarizimin e mëtejshëm të Partisë.

2. Zbatimi i detyrave për revolucionarizimin e Partisë e të pushtetit dhe për forcimin e unitetit Parti-popull.

3. Lëvizjet e mëdha revolucionare.

4. Revolucionarizimi në fushën ekonomike.

5. Karakteri revolucionar konsekuent i politikës së jashtme të Partisë.

  • Kreu i tetë: Lufta e Partisë për thellimin e revolucionit socialist në të gjitha fushat përmes luftës së ashpër klasore (1971 - 1976)

1. Kongresi VI i PPSH. Detyrat për thellimin e revolucionit socialist në të gjitha fushat.

2. Socializmin e ndërtojnë masat, Partia i bën ato të ndërgjegjshme.

3. Thellimi i luftës ideologjike kundër shfaqjeve të huaja.

4. Forcimi i gjithanshëm i mbrojtjes së vendit.

5. Lufta revolucionare në lëmin ekonomik.

6. Ngritja e rolit udhëheqës të klasës punëtore dhe forcimi i mëtejshëm i Partisë.

  • Kreu i nëntë: PPSH udhëheq me vendosmëri popullin në rrugën marksiste-leniniste të ndërtimit të plotë të shoqërisë socialiste (1976 - 1980)

1. Kongresi VII i Partisë - sintezë marksiste-leniniste e mendimit dhe e veprimit revolucionar.

2. Gatishmëria e Partisë dhe e popullit për të kryer detyrat e ndërtimit socialist në çdo situatë. Shkatërrimi i pikësynimeve të revizionistëve kinezë.

3. Forcimi i gjithanshëm i gjendjes së brendshme të vendit

4. Në mbrojtje të marksiszëm-leninizmit e të ështjes së revolucionit në shkallë ndërkombëtare.