Historia e lashtë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Alterturm gjer. masë e kohës të cilës në litereaturën gjermane shpeshë i referohet kohës prej të cilës njeriu ka shkrimet më të vjetra gjegjësishtë nga Orienti i Lashtë diku 3000, 2000 vite para erës sonë. deri me fillimin e mesjetës në Evropë (shek IV-VII të erës sonë).

Kjo njësi kohore ndahet në Alterturm - klasike, antike për kohën e grekëve dhe romakëve, pastaj në Alterturm - shkencore ër kohën e studimit dhe paraqitje së kulturës dhe shumës Altertuer për të dhëna nga parahistoria ose historia e hershëme e një populli.