IBM 727

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Një IBM 704 mainframe me shiritat të IBM 727 në të majtë. (LLNL)

Njësia e shiritit magnetike të IBM 727 u njoftua për IBM 701 dhe IBM 702 më 25 shtator, 1953. Ai u bë shirit standart i makinave IBM për fillimin e kohës së sistemeve kompjuterike (vacuum tube). Më pas makinat "vacuum tub" dhe gjenerata e parë e kompjuterëve me tranzitor përdorën shiritat e serisë së IBM 729. IBM 727 është tërhequr më 12 maj, 1971.

tracks 6 Data, 1 parity
chars/inch 200 Chars/inch
Tape speed 75 Inches/sec
Rewind speed 500 Inches/sec (average)
Transfer rate 15,000 Chars/sec
Start time 5 Millisec
Stop time 5 Millisec
Width of tape 1/2 Inches
Length of reel 2,400 Feet
Composition PET film (Mylar) or cellulose acetate base