Industrinë e rëndë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Industria e rëndë ndahet në disa degë: në energjetikë, xehtari, metalurgji, industri metalo-përpunuese e ndërtimtarisë dhe industrisë së rëndë kimike. Industria e rëndë prodhon mjete për prodhimin e mëtutjeshëm të naftës, thëngjillit, gazit natyrorë, etj. Ajo është bazë e zhvillimit të industrisë dhe ekonomisë dhe ndryshe quhet industri bazike. Mund të thuet se është forcë motorike për zhvillimin e ekonomisë.