Intensiteti

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Intesiteti është shprehje nga politeknika dhe shkenca tjera me anë të së cilës shprehet shpeshmëria brenda një afati kohorë. Varësisht nga lëmia dhe njësia e përdorur, kjo shprehje përkufizohet dhe ka vlerë të caktuar brenda lëmisë përkatëse.

Në fizikë dallohen disa lloje përkufizimesh të intensiteteve, si p.sh. Intensiteti i rrymës (I=U/R), Intensiteti i dritës (njësia kandela), pastaj në kinematikë Intensiteti vizual,‎ etj.

Gjithashtu njësia për matjen e intesiteti është amperi (A)

ig:blendmustaffa