Jump to content

Intensiteti

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Intesiteti është shprehje nga politeknika dhe shkenca tjera me anë të së cilës shprehet shpeshmëria brenda një afati kohorë. Varësisht nga lëmia dhe njësia e përdorur, kjo shprehje përkufizohet dhe ka vlerë të caktuar brenda lëmisë përkatëse.

Në fizikë dallohen disa lloje përkufizimesh të intensiteteve, si p.sh. Intensiteti i rrymës (I=U/R), Intensiteti i dritës (njësia kandela), pastaj në kinematikë Intensiteti vizual,‎ etj.

Gjithashtu njësia për matjen e intesiteti është amperi (A)

ig:blendmustaffa