Jump to content

Iranik

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Popujt iraniane ose popujt iranike janë një grup etno-gjuhësor indo-evropian, te cilët përbejnë nga folësit e gjuhëve iraniane, një degë e madhe te familjes gjuhësore indo-evropiane, kështu duke formuar një degë e popujve qe flasin gjuhet indo-iraniane.

Iranik i referohet rajonit te Iranit. Ndërsa, iranian i referohet gjuhe iraniane të familjes gjuhësore indoevropian.

Pas konventës se lartpërmendur, "gjuhe iranike" i referohet gjuhet qe kane origjine ne rajonin e Iranit historike, pavarësisht nga kategorizimi te tyre gjuhësore. Ndërsa, "gjuhe iranian" i referohet nëngrupin e indo-iraniane. Te gjitha gjuhet iraniane janë gjuhet iranike sepse ata lindi ne rajonin e Iranit historike. Megjithatë, kundërta nuk është domosdoshmëritë e vërtete ; d.m.th. është e mundur qe një gjuhe e lindur ne Iran nuk i përkasin grupit te njohur si "iranian".