Jump to content

Këngët e shkronjavet

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Këngët e shkronjavet libër me autorë Fejzi Bojku, Ali Huruglica, red. Ali Aliu, il. Ismail Rama. Botuar në Shkup në vitin 1972, libri ka 80 faqe dhe me ilustrime.

Shënime: Letërsia për fëmijë.