Karta e magnës

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search


Magna charta libertatum

]

Karta e Magnës (apo Magna Charta) është pa dyshim një nga dokumentet më të mira, të njohura në Historinë e politikës.

Ajo është firmosur dhe vulosur nga Mbreti Anglez Xhon më 15 Qershor 1215.Këtu nevoitet citim[Cito burimet]

-Ky dokumet është konfirmuar edhe nga monarkët e mëvonshëm dhe ka qenë i vlerësuar gjatë gjithë kohës.

-Kjo Kartë siguron parimet e përgjithshme bazë të të drejtave të njeriut.

-Parimet e Kartës Liri nën Ligj kanë marrë formë edhe në SHBA te Karta e të drejtave të Njeriut e Tomas Xhefersonit që thotë

-Të gjithë njerëzit janë krijuar të barabartë në jetë, në liri dhe për të arritur lumturinë.

-Arritja e barazisë është vendosur te Karta e Magnës, duke sjellë zhdukjen e skllavërisë, nga Presidenti i Abraham Linkoln.

-Fragmentet e saj janë cituar dhe nga Lëvizja e Suffragettes në luftën për votën e grave në fillimet e viteve 1900.Këtu nevoitet citim[Cito burimet]

-Parimet e Kartës së Magnës formojnë të drejtat bazë të njeriut për të gjitha kohët, të luftës nën Konventën e Gjenevës dhe të kohës në paqe tek Deklarata Universale për të drejtat e Njeriut, e përshtatur nga OKB-ja (Organizata e Kombeve të bashkuara) më 10 nentor 1948, në Asamblenë e Pergjithshme të saj.Këtu nevoitet citim[Cito burimet]

Parimet e Kartes se Lirive

1.Ligji qendron mbi mbretin 2.Mbreti duhet ta respektoje ligjin 3.Cdo qytetari i ofrohet gjykim i barabarte para ligjit