Jump to content

Kartesianizmi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Dyshimi kartezian është një formë e skepticizmit metodologjik e lidhur me shkrimet dhe metodologjinë e René Descartes (31 mars 1596 – 11 shkurt 1650). Dyshimi kartezian njihet gjithashtu si skepticizëm kartezian, dyshim metodik, skepticizëm metodologjik, dyshim universal, dyshim sistematik ose dyshim hiperbolik.

Dyshimi kartezian është një proces sistematik i të qenit skeptik në lidhje me (ose dyshimin) e së vërtetës së besimeve të dikujt, e cila është bërë një metodë karakteristike në filozofi. Për më tepër, metoda e Dekartit është parë nga shumë si rrënja e metodës moderne shkencore. Kjo metodë e dyshimit u popullarizua kryesisht në filozofinë perëndimore nga René Descartes, i cili kërkoi të dyshonte në të vërtetën e të gjitha besimeve në mënyrë që të përcaktonte se për të cilin ai mund të ishte i sigurt se ishin të vërteta. Shtë baza për deklaratën e Dekartit, "Cogito ergo sum" (mendoj, prandaj jam).

Skepticizmi metodologjik dallohet nga skepticizmi filozofik në atë skepticizëm metodologjik është një qasje që i nënshtrohet të gjitha njohurive që pretendojnë për shqyrtim me qëllim që të zgjidhë pretendimet e vërteta nga false, ndërsa skepticizmi filozofik është një qasje që vë në dyshim mundësinë e njohurive të caktuara.