Katër Libra

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Katër Libra (Arabisht: الكتب الاربعة‎; Al-Kutub Al-Arb‘ah) është term i cili i referohet librave më të mira të shiave. Muslimanët shia përdorin libra të ndryshme dhe ata nuk përdorin gjashtë koleksionet të cilët muslimanët sunni e përdorin. Shiat konsiderojnë se librat që përdorinë sunnitë janë të pavërteta.

Emri Koleksionisti Numri i haditheve
Kitab al-Kafi Muhammed ibn Jakup al-Kulayni al-Razi 16,199
Man la yahduruhu al-Faqih Muhammed ibn Babawayh 9,044
Tahdhib al-Ahkam Shejh Muhammed Tusi 13,590
Al-Istibsar Shejh Muhammed Tusi 5,511