Jump to content

Kelvini

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Termometër me shenja në gradë Celsius dhe në kelvin.

Kelvini, simboli K, është një njësi matëse për temperaturën. Shkalla e Kelvinit është një shkallë absolute, e cila përcaktohet e tillë që 0 K është zero absolute dhe një ndryshim i temperaturës termodinamike T me 1 kelvin korrespondon me një ndryshim të energjisë termike kT me 1,380649×10−23 J. Konstanta e Boltzmanit k = 1,380649 ×10−23 J⋅K−1 u përcaktua saktësisht në ripërcaktimin e vitit 2019 të njësive bazë SI, kështu që pika e trefishtë e ujit është 273,16±0,0001 K. Kelvini është njësia bazë e temperaturës në Sistemin Ndërkombëtar të Njësive (SI ), përdoret krahas formave të parashtesuara. Ai është emëruar pas inxhinierit dhe fizikantit William Thomson, i lindur në Belfast dhe me bazë në Universitetin e Glasgout, 1st Baron Kelvin (1824–1907).

Historikisht, shkalla e Kelvinit u zhvillua nga shkalla Celsius, e tillë që 273.15 K ishte 0 °C (pika e përafërt e shkrirjes së akullit) dhe një ndryshim prej një kelvin ishte saktësisht i barabartë me një ndryshim prej një gradë Celsius. Kjo marrëdhënie mbetet e saktë, por shkallët Celsius, Fahrenheit dhe Rankine tani përcaktohen në termat e shkallës Kelvin. Kelvini është njësia kryesore e temperaturës për inxhinierinë dhe shkencat fizike, ndërsa në shumicën e vendeve shkalla e Celsiusit mbetet shkalla dominuese jashtë këtyre fushave. Në Shtetet e Bashkuara, jashtë shkencave fizike, mbizotëron shkalla Fahrenheit, me shkallën kelvin ose Rankine të përdorur për temperaturën absolute.