Kerkimet Eksploruese

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kerkimi eksplorues është kerkimi i kryer për një problem i cili nuk është i përcaktuar në mënyrë të qartë. Shpesh ndodh para se ne te dimë mjaftueshem te bejme dallime konceptuale apo të parashtrojme një marrëdhënie shpjeguese. [1] Kerkimi eksplorues ndihmon për të përcaktuar më mirë dizajnin e kerkimit, metodën e mbledhjes së të dhënave dhe përzgjedhjen e subjekteve. ai duhet të nxjerrë konkluzione perfundimtare vetëm me kujdes të madh. Duke pasur parasysh natyrën e tij themelore, kerkimi eksplorues shpesh arrin në përfundimin se një problem i perceptuar në fakt nuk ekziston.

Kerkimi eksplorues shpesh mbështetet nëkerkimet e mesme të tilla si psh ,rishikimin e literaturës në dispozicion dhe / ose të dhënave, ose qasjet cilësore sic jane diskutimet joformale me konsumatorët, punonjësit, menaxherin ose konkurrentët, dhe më shumë qasje formale nëpërmjet intervistave të thelluara, fokus grupe, metodat projektive, raste studimesh apo studimet pilote. Interneti lejon për metodat e kërkimit që janë më interaktive në natyrë. Për shembull, RSS feeds furnizon studiuesit me informacion te fresket; Rezultatet e kërkimit ne search engine mund tu dërgohen me e-mail studiuesve nga shërbime të tilla si Google Alerts; Rezultatet e plota te kërkimit janë gjurmuar gjatë periudhave të gjata kohore nga shërbime të tilla si Google Trends; dhe faqet e internetit mund të jetë krijuar për të tërhequr reagime të gjithë botën për çdo subjekt.

Kur qëllimi i kerkimit është që të fitoje familjaritet me një fenomen ose të marrë një vështrim të ri në atë ne menyre qe te formuloje një problem më të saktë apo hipoteze me te zhvilluar, studimi eksplorues (i njohur edhe si kerkim formulues) të jetë në dispozicion. Nëse teoria ndodh të jetë shumë e përgjithshme ose shumë e veçantë, atehere hipoteza nuk mund të formulohet. Prandaj, nevoja për një kerkim eksplorues eshte nevojitur për të fituar përvojë që do të jetë e dobishme në hipotezën formuluese përkatëse për nje hetim sa me te sakte. [2]

Rezultatet e kerkimeve eksploruese zakonisht nuk jane te dobishme për marrjen e vendimeve nga ana e tyre, por ato mund të sigurojnë informacion të rëndësishëm në një situatë të caktuar. Edhe pse rezultatet e kerkimit kualitativ mund të japin disa udhezime si psh "pse", "si" dhe "kur" ndodh diçka, nuk mund të na tregonje ne "sa shpesh" ose "sa shume".

kerkimi eksplorues nuk është zakonisht i gjeneralizuar për popullsinë në përgjithësi.

kerkimi eksplorues social perpiqet te gjeje se si njerezit te ulur perball pyetjeve, cfare kuptimi ju japin ato veprimeve te tyre,dhe cilat ceshtje perputhen me to. qellimi eshte te mesojne se cfare po ndodh aty? dhe te studiojne fenomenin social,pa pritshmeri te qarta.'' (Russell K. Schutt, "Investigimi i botes sociale" 5 ed.) kjo metodologji eshte gjithashtu rrefuar koheve te teorise se rritjes( /Grounded_theory lidhur me kerkimin kualitativ (/Qualitative_research ose kerkimin interpretues.

Earl Babbie identifikon tre qëllimet e kerkimit shkencor sociale.

Kerkimi eksplorues përdoret kur problemet janë në një fazë paraprake. [3] kerkimi eksplorues është përdorur kur tema apo çështja është e re dhe kur të dhënat jane te veshtira per tu mbledhur.

Kerkimi eksplorues ose kerkimi formulues është fleksibël dhe mund të adresojnë pyetjet kërkimore e të gjitha llojeve (çka, pse, si). kerkimi eksplorues është përdorur shpesh për të gjeneruar hipoteza formale. Shields dhe Tajalli e lidhin kerkim eksplorues me hipotezen e korrnizes e punes konceptuale. [4] megjithate skeptiket kanë vënë në pikëpyetje dobinë dhe nevojën e kerkimeve eksploruese në rastet kur analiza pare të jete të kryer në vend. [5]

Kërkimi i aplikuar[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Kërkimi i aplikuar në administrim është shpesh eksplorues për shkak se ka nevojë për fleksibilitet në menyren e trajtimit te problemit. Përveç kësaj shpesh here ka kufizime të te dhënave dhe një nevojë për të marrë një vendim brenda një periudhe të shkurtër kohe. Metodat e kerkimit kualitativ si rasti i studimit ose kërkimi në terren, janë përdorur shpesh në kërkimet paraprake. [4]

Ekzistojnë tri lloje të objektivave në një projekt kërkimor të marketingut:

 1. kerkimi eksplorues ose kerkimi formulues
 2. kerkimi përshkrues [6]
 3. kerkimi shkakor (referuar edhe si kerkim shpjegues) [7]
Kerkimi eksplorues apo kerkimi formulues:[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Objektivi i kërkimeve paraprake është për të mbledhur informacion paraprak që do të ndihmojë të përcaktojë problemin dhe të sugjeroje hipotezen[8].

Kerkimi pershkrues:[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Qëllimi i kerkimit është përshkrues, për të përshkruar karakteristikat e aspekteve të ndryshme sic jane : potencialit i tregut për një produkt ose demografia dhe qëndrimet e konsumatorëve që blejnë produktin [8].

Kerkimi shkakor:[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Qëllimi i kerkimit shkakesor është për të testuar hipoteza rreth marrëdhënieve shkak-pasojë. Nëse objektivi është për të përcaktuar se cila variabël mund të ketë shkaktuar një sjellje të caktuar, dmth nëse ka një shkak dhe efekt ne marrëdhëniet në mes të variablave, kerkimi shkakor duhet të ndërmarr. Për të përcaktuar rastesi, është e rëndësishme për të mbajtur variablen që supozohet të shkaktojë ndryshimin në variablat e tjera. (s) konstante dhe pastaj të mase ndryshimet në variablat e tjera (s). Ky lloj kerkimi është shumë kompleks dhe studiuesi nuk mund të jetë asnjehere plotësisht i sigurt ,se nuk ka faktorë të tjerë që ndikojnë në lidhjet shkakore, sidomos kur kanë të bëjnë me qëndrimet dhe motivet e njerëzve. Shpesh here ekzistojne konsiderata shumë me të thella psikologjike, saqe edhe personi I pyetur mund te mos jete ne dijeni qe kjo te mos jete e vertete.

Ka dy metoda kërkimore për të eksploruar lidhjen shkak-pasojë midis variablave:

 1. Eksperimentimi, dhe
 2. Stimulimi [9]

Referimet[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

./Patricia_M._Shields and Rangarjan, N. 2013. A Playbook for Research Methods: Integrating Conceptual Frameworks and Project Management. [1]. Stillwater, OK: New Forums Press. See chapter Five for an extensive discussion of exploratory research.

 1. Business Research Methods , Saroj Kumar & Supraiya Singh
 2. < Babbie, Earl. 2007. The Practice of Social Research. 11th edition. Belmont CA: Thompson - Wadsworth. pp. 87–89.
 3. ^ Jump up to:a b Shields, Patricia and Hassan Tajalli. 2006. Intermediate Theory: The Missing Link in Successful Student Scholarship. Journal of Public Affairs Education, Vol. 12, No. 3. pp. 313–334http://ecommons.txstate.edu/polsfacp/39/  
 4. http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=marketing_papers Journal of Advertising Research 10: 27–30.
 5. Patricia_M._Shields and Rangarjan, N. 2013. A Playbook for Research Methods: Integrating Conceptual Frameworks and Project Management. [2]. Stillwater, OK: New Forums Press. See Chapter four for an extensive discussion of descriptive research.
 6. Brains, C., Willnat, L,, Manheim, J., Rich, R. 2011. Empirical Political Analysis8th edition. Boston, MA: Longman. p. 76.
 7. Philip Kotler, Gary Armstrong (2006), Principles of marketing, p. 122.
 8. ^ Nandan.[where?