Kjubit

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

informatikën kuantike kjubiti është njësia bazë e informacionit. Fjala është një shkurtim i bitit kuantik (quantum bit). Në ndryshim nga biti klasik në informatikë i cili merr vetëm vlerat një ose zëro kubiti mund të marrë gjithashtu edhe vlera që janë një kombinim linear i vlerave një ose zëro. E thënë ndryshe gjendja e kubitit mund të jetë një superpozim i vleravë një ose zëro. Pra, siç shikohet kjubiti është fondamentalisht i ndryshëm nga biti në teorinë klasike të informacionit.