Komanda e Mbështetjes Logjistike

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Komanda e Mbështetjes Logjistike është një nga pesë hallkat përberësë në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë. KML është një institucion relativisht i ri, i krijuar më 7 dhjetor 2000 si një strukture mbështetëse në Forcat e Armatosura.

Certifikate Certifikate

një nga detyrat më të rendësishme të sajë është paisja me uniforma e FA. sipas vendimeve të Këshillit të Ministrave.

UNIFORMAT USHTARAKE NE FORCAT E ARMATOSURA:

Në Forcat tona të Armatosura është ndërmarrë një ristrukturim i gjithanshëm i uniformës. Forcat tona të Armatosura u anëtaresuan në NATO me uniformë të re Shqiptare dizenjuar në vitin 2003 nga Stilisti Bujar kardashi, kjo uniformë e miratuar nga këshilli i ministrave është edhe sot në fuqi, gjithashtu është punuar që uniforma e luftës të jëtë me parametrat e vëndeve të NATO-s.

Janë modeluar nga stilisti Bujar Kardashi Modelet e uniformave, Modelet e pesë sistemeve të gradave, Modelet e shënjave, Modelet e simboleve, Modelet e dekoracioneve, Modelet e stemave, Modelet e kapeleve janë të reja të stilizuara për herë të parë nga Autori Kardashi, prerjet, konfeksionimi, cilesia e stofrave, shprehin konceptet më cilësore e bashkëkohore.

Bujar Kardashi ka kompozuar dhe realiziuar pes sistemet e gradave, duke filluar nga ushtari deri tek gjenerali i armatës, të kompozuara e realizuara për uniforma ceremoniale, për uniforma pune, për uniforma stërvitje, për oficerët me trupa, të gjitha të perpunuar me motive kombëtare e ushtarake.

Grada për Forcat TOKËSORE në FA të Republikës së Shqipërisë. Grada për uniformë ceremonjale Grada për uniformë pune Grada për uniformë stërvitje Grada për uniforma të oficerëve me trupa

Grada për Forcat AJRORE në FA të Republikës së Shqipërisë. Grada për uniformë ceremonjale Grada për uniformë pune Grada për uniformë stërvitje Grada për uniforma të oficerëve me trupa

Grada për Forcat DETARE në FA të Republikës së Shqipërisë. Grada për uniformë ceremonjale Grada për uniformë pune Grada për uniformë stërvitje Grada për uniforma të oficerëve me trupa

Grada për Policinë USHTARAKE në FA të Republikës së Shqipërisë. Grada për uniformë ceremonjale Grada për uniformë pune Grada për uniformë stërvitje Grada për uniforma të oficerëve me trupa


Grada për SHKOLLAT USHTARAKE në FA të Republikës së Shqipërisë Grada për uniformë ceremonjale Grada për uniformë pune Grada për uniformë stërvitje

Grada për TRUPAT CEREMONIALE në FA të Republikës së Shqipërisë Grada për uniformë ceremonjale të orkestrës frymore të FA Grada për uniformë ceremonjale të oficerit BMSHPFA

Janë përpunuar konceptet, janë trajtuar në mënyrë simbolike simbolet e shkollave, stemat dhe emblemat e veçanta për disa armë. stemat dhe emblemat për stërvitje të veçanta në kuadër të partneritetit,

Kostumografia ushtarake në Shqipëri është e hershme dhe e larmishme.

Nga viti 1910 deri në 1991 ka pasur regullime të pjesshme dhe ndikime të huaja në uniformat ushtarake.


Në vitin 1991 filluan përpjekje serjoze për përmirësime në këtë fushë, fillimisht me vendosjen e një sistemi gradash dhe një emblemë, të cilat u përdorën edhe nga Policia, dhe nga Garda, si dhe të gjithë ushtarakët në vënd.

Në vitin 1997-1999 me stilizimin e artistit z.Bujar Kardashi vendosen për herë të parë shënjat e armëve, të forcave, emblema, dekoracione, uniforma e flamuj të forcave etj.

1991-1996 stilisti Bujar Kardashi realizon Kostumet ceremoniale me përkrenaren e Skëndërbeut për Gardën e republikës.

Në vitin 2004 Bujar Kardashi ka stilizuar për Gardën e Republikës Stemën dhe Flamurin, Shenjat e komandes, shërbimeve e shtabeve, dekoracionet. Te miratuara me VKM. Nr.67 dt.22/01/2004

1998 Bujar Kardashi stilion e realizon uniformën ushtarake të Orkestrës Frymore të Forcave të Armatosura të Republikës se Shqipërisë, tërësist Shqiptare me të gjithë aksesoret e nevojshëm si emblemat, shënjat dhe dekoracionet, të miratuara me VKM.

1998 zhvillohet sfilata e parë ushtarake e Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, me Stilist z. Bujar Kardashi, vendosen për herë të parë emblemat, shënjat dhe dekoracionet në uniformën e FA. flamujt e forcave.

2003 Dizenjohet kamuflazhi Shqiptarë nga Stilisti Bujar Kardashi bërë në përshtatje me ngjyrat e terrenit kombëtar.

2003 Stilisti Bujar Kardashi realizojë sfilatën më të madhe ushtarake të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, realizojë të gjitha uniformat për cdo forcë, për çdo rang, të gjitha sistemet e gradave, shënat, simbolet, dekoracjonet etj.

Polifoto nga albumi i miratuar nga Keshilli i Ministrave


Bujar Kardashi në vitin 2006 ka Stilizuar uniformën Postës Shqiptare dhe aksesorët e sajë. Të miratuara me vendim të operatorit publik të Postave të Republikës së Shqipërisë “Albapost" sh.a. dhe Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit.

1978-1979 z.Bujar Kardashi rekrutohet dhe shërben 6 muaj në artilerin kundërajrore. Dhe 6 muaj gjometër fortifikimesh artilerie. 1984 z.Bujar Kardashi kualifikohet si oficer këmbësorie, dhe titullohet oficer, me notën “Shum Mirë” titulli i kualifikimit: “U kualifikua për funksjonin komandant i bataljonit të këmbësorisë”. 1984 Komandojë brigadën në stërvitjen më të madhe të kompletuar me rezervistë, mbështetur nga ajri, toka dhe deti për, rimarjen e ajroportit të Rrinasit nga “desanti ajror”. Ai ka vepra e punime të ekspozuara në muzeun kombëtar në muzeun kulturës materjale kombëtare si dhe Qindra vepra të shpërndara në tërë botën.