Llokman

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Lukmani (Arabisht: لقمان) ishte njeri i urtë, ai përmendet në suren Lukman. Nëpër disa literatura përmendin shumë tregime në lidhje me Lukmanin. Kur'ani nuk përmend se a ka qenë Lukmani profet apo nuk ka qenë.

Historia[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Në Kuran përmendet për historinë e tij dhe me djalin e tij. Ai nuk kishte pushtet të madh dhe shpeshherë ecte këmbëzbathur, se nuk kishte çfarë të vishte. Lukmani ishte i zi në fytyrë, por Zoti i'a ndriçoi zemrën e tij. Kur ai fliste, të gjithë pushtetarët rrinin dhe e ndëgjonin. Allahu e përmend Lukmanin, kur ai i lë disa porosi djalit të tij. Historia e Lukmanit është porosi për prindin për fëmijën, poashtu është porosi shpirtërore. Kjo histori na mëson se si të sillemi me tjerët, si t'ja hapim zemrën e tij, si ta këshillojmë. Thuhet se Lukmani ka qenë nxënës e disa profetëve.

Porositë e Lukmanit[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

  1. Porosia e parë: “O djali im, mos i përshkruaj Allahut shok”. O djali im, s’ka dyshim se edhe nëse ajo vepër peshon sa kokrra e lirit, e të jetë e fshehur në rrasë të gurit, ose në qiej apo në tokë, Allahu do ta sjellë atë, se Allahu është i butë dhe hollësisht i informuar”.
  2. Porosia e dytë: ”Ne njeriun e kemi urdhëruar për prindit të vet, sepse nëna e vet atë e barti me mund pas mundi dhe pas dy viteve ia ndau gjirin. Të jesh mirënjohës ndaj Meje dhe ndaj dy prindërve të tu, pse vetëm tek Unë është kthimi juaj”. E nëse ata të dy tentojnë që ti të më përshkruash Mua shok, për çka ti nuk ke kurrfarë fakti, atëherë mos i respekto ata, po në çështjet e jetës së kësaj bote të kesh mirëkuptim ndaj tyre, e ti ndiqe rrugën e atij që është i kthyer kah Unë, pastaj kthimi juaj është tek Unë, e Unë do t’ju njoftoj për atë që keni punuar.
  3. Porosia e tretë: “O djali im, fale namazin, urdhëro për punë të mira, e ndalo nga të këqijat, përballo me durim çdo gjë që të godet, vërtet, këto janë nga çështjet më të preferuara.
  4. Porosia e katërt: “Dhe mos shtrembëro fytyrën tënde prej njerëzve, mos ec nëpër tokë kryelartë, se Allahu nuk e do asnjë mendjemadh e që shumë lavdërohet. Të jesh i matur në ecjen tënde, ule zërin tënd, se zëri më i egër është zëri i gomarit.

Thëniet e Lukmanit[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Këto janë disa prej thënieve të Lukmanit:

  • Kur të jesh në namaz, ruaje zemrën, se ajo është gjëja më e rëndsishme në namaz.
  • Kur të jesh mes njerëzish, ruaje gjuhën përpara njerëzve të tjerë.
  • Kur të jesh në shtëpinë e tjetrit, ruaj shikimin dhe mos hap sytë majtas – djathtas.
  • Kur të jesh duke ngrënë, ruaje barkun tënd.
  • Mos i përmend kurrë dy gjëra: Mos i përmend të këqijat që u kanë bërë të tjerët dhe mos i përmend të mirat, që ti ua ke bërë njerzve të tjerë.

Lidhje të jashtme[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]