Jump to content

Matlab

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Matlab është software i llogaritjeve teknike dhe numerike në pronësi të MATHWORKS inc. Një software thuajse i njëjte me Matlab është Octave, por i licencuar prej GNU Gneneral Public License (GPL). Dallimi kryesor me Matlab janë funksionet grafike, që në Octave janë funksione të GNU PLOT, një software grafik edhe ky i licencuar me GNU GPL. Grafiket në Matlab janë më të sofistikuara dhe japin rezultate shumë më të mira. Matlab është program i konceptuar për të kryer llogaritje numerike në mënyre sa më të thjeshte dhe ku problemet dhe zgjidhjet shprehen ashtu siç shkruhen matematikisht.