Jump to content

Moli

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Moli eshte njesia themelore e matjes së sasisë së substancës. Moli eshte ajo sasi e lëndës e cila permban aq grimca sa atome ka në 12 gram te izotopit të karbonit C12 pra permban grimca (atome, molekula ose jone). Ky numër njihet si numri i Avogadros . Njësia e masës molare eshte g/mol.

Moli përdoret gjerësisht në kimi si një mënyrë e leverdisshme për të shprehur sasitë e reaktantëve dhe sasitë e produkteve në reaksionet kimike. Për shëmbull, reaksioni kimik mund të interpretohet si: për çdo 2 mole hidrogjen molekular () dhe 1 mol oksigjen molekular () që reagojnë formojnë 2 mole ujë. Përqëndrimi i një tretësire jepet zakonisht si nëpërmjet përqëndrimit molar, të përkufizuar si sasia e substancës së tretur për njësi vëllimi të tretësirës, me sasi karakteristike 1 mol për litër (mol/L)