Moli

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Moli eshte njesia themelore e sasise se substances. Moli eshte ajo sasi e substances e cila permban aq njesi elementare (grimca) sa atome ka ne 12 gram te izotopit te karbonit C12 pra permban 6.02 × 10 ne fuqi 23 grimca (arome, molekula ose jone) Njesia per mase molare eshte g/mol.

Një mol paraqet sasinë e materies e cila përmban aq grimca sa ka atome në 12000 gram të izotopit të karbot ¹²C.Numri i atomeve të karbonit në 12000g të këtij izotopi është i barabartë me 6.022 × 10²³ atome dhe e paraqet numrin a Avogadros që e shkruajmë me Na. Pasi që një numër i tillë i grimcave e paraqet çdo herë një mol substance kur e pjestojmë Na me një mol fitohet konstanta e Avogadros që e shkrujmë me L L=Na/1 mol = 6.022×10²³ / mol.Nga ky definicion del se: n = N/L.