Monologu

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

"Monologu" është të folurit e nje personi apo personazhi qe i drejtohet nje audience apo nje publiku, pavaresisht se sa persona jane ne ate publik dhe pavaresisht se ku ndodhet ai publik, por qe publiku nuk merr pjese ne komunikim. Monologu zakonishte behet ne drama, ne filma etj. apo edhe ne realizime poetike. Qellimi kryesor i monologut eshte nxjerrjs e mendimeve, ideve dhe ndenjave te personazhit, qe perndryshe mund te mbeten te brendshme dhe te panjohura per te tjeret. Jane dy lloje monologesh: -Monologu i brendshem -monologu dramatik. Monologu i brendshem perfshin personazhet qe mendimet e tyre ia shprehin audiences apo publikut, perderisa monologu dramatik perfshin personazhet qe mendimet e tyre ua shprehin personazheve te tjera te pranishme apo ta papranishme.