Njësitë shtetërore të Britanisë së Madhe

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Britania e Madhe përbëhet nga katër njësi shtetërore dhe në nivel të tyre bëhet administrimi i mbretërisë, përderisa në nivel mbretëror kryhen punët që kanë të bëjnë me marrëdhëniet e jashtme dhe disa të drejta për punë të brendshme, që kanë të bëjnë me rregullimin e marrëdhënieve ndërshtetërore të njësive të saj.