Nkosi Sikelel' iAfrika

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Himini i Afrikës së Jugut, në shqip "Zot, beko Afrikën", është bashkim i himnit të ANC-së (African National Congress) dhe himnit të vjetër që republika kishte gjatë regjimit të Aparteidit. Pjesa e parë, Nkosi sikelel' iAfrika, këndohej që në fillim të shekullit të 20-të në kishat ku shkonin zezakët e më vonë u bë një nga simbolet e luftës zezako-afrikane për liri. Himni këndohet në katër gjuhë, por versione në gjuhët e tjera ekzistojnë gjithashtu.


Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.


Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa la matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa South Afrika - South Afrika.


Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,


Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom,
In South Africa our land.