Nukleotidi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Në strukturën e acideve nukleike marrin pjesë 4 lloje të nukleideve. Në ADN marrin pjesë këto nukleotide: adenozin-monofosfati (AMP), guanzin-monofosfati (GMP), citidin-monofofati (CMP) dhe timidin monofosfati (TMP). Nukleotidet, përveç që gjenden në acide nukleike, gjenden në qelizat edhe në gjendej të lirë. Prej këtyre komponimeve më të rëndësishme janë adenozin difosfati (ADP) dhe adenozin trefosfati (ATP), që janë të njohura si bartëse të energjisë. Mandej, në qeliza gjenden edhe nukleotide të tjera që njihen si koenzime.

Nukleotidet lidhen ndërmjet vete përmes acidit fosforik. Kjo lidhje krijohet midis C3 të pentozës së një nukleotidi dhe C5 të pentozës së nukleotidit tjetër dhe quhet fosfodiesterike. Me lidhjen e nukleotideve krijohet vargu, i cili quhet varg polinuklotidik. Prandaj, acideve nukleotidike janë komponime të përbëra prej një numri të madh nuklotideve.


Struktura kimike[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Kemična zgradba adenozin monofosfata
adenozin monofosfati
AMP
Kemična zgradba adenozin difosfata
adenozin difosfati
ADP
Kemična zgradba adenozin trifosfata
adenozin trifosfati
ATP
Kemična zgradba gvanozin monofosfata
guanozin monofosfati
GMP
Kemična zgradba gvanozin difosfata
guanozin difosfati
GDP
Kemična zgradba gvanozin trifosfata
guanozin trifosfati
GTP
Kemična zgradba timidin monofosfata
timidin monofosfati
TMP
Kemična zgradba timidin difosfata
timidin difosfati
TDP
Kemična zgradba timidin trifosfata
timidin trifosfati
TTP
Kemična zgradba uridin monofosfata
uridin monofosfati
UMP
Kemična zgradba uridin difosfata
uridin difosfati
UDP
Kemična zgradba uridin trifosfat
uridin trifosfati
UTP
Kemična zgradba citidin monofosfata
citidin monofosfati
CMP
Kemična zgradba citidin difosfata
citidin difosfati
CDP
Kemična zgradba citidin trifosfata
citidin trifosfati
CTP