Nukleozidi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Nitrogjenet Nukleozidet Deoksinukleozidet
Chemical structure of adenine
Adenina
Chemical structure of adenosine
Adenozina
A
Formula kimike e deoksidenozinës
Deoksidenozina
dA
Chemical structure of guanine
Guanina
Chemical structure of guanosine
Guanozina
G
Chemical structure of deoxyguanosine
Deoksiguanozina
dG
Chemical structure of thymine
Timina
Chemical structure of 5-methyluridine
5-Metiluridina
m5U
Chemical structure of thymidine
Deoksitimidina
dT
Chemical structure of uracil
Uracil
Chemical structure of uridine
Uridine
U
Chemical structure of deoxyuridine
Deoxyuridine
dU
Chemical structure of cytosine
Citozina
Chemical structure of cytidine
Citidina
C
Chemical structure of deoxycytidine
Deoksicitidina
dC

Nukleozidi është komponim i ndërtuar prej një baze purine ose pirimidine dhe pentozës- ribozës ose deoksiribozës. Emri i nukleozidit fitohet kur mbetjes së emrave të bazave prirmidine u shtohet prapashtesa –idin (uracil-uridin, citozin-citidin, timin-timidin), kurse emrave të bazave purine u shtohet prapashtesa ozin (adenin-adenozin, guanin-gunozin). Pra, nukleozidi i përbërë prej uracilit dhe pentozës quhet uridin, prej citozinës dhe pentozës citidin, prej timinës dhe pentozës timidin. Nukleozidi i përbërë prej guaninës dhe pentozës- guanozin.