Odria (gazetë)

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search
Odria. Nr 54, qershor 2010.JPG

Odria Organ periodik i Shoqatës Atdhetare Kulturore "Odria" të krahinës së Rrëzës.


Gazeta Odria është organ periodik i shoqatës Atdhetare-Kulturore Odria, e cila përfaqson banorët aktual apo me origjinë nga krahina e Rrëzës, e cila fillon nga Labova e Zhapës dhe shtrihet të paktën deri në Peshtan të rrethit të Tepelenës.Misioni kryesor i kësaj shoqate e njëkohësisht edhe i gazetës Odria është përcjellja në shekuj,breza dhe më gjerë e traditave, historisë dhe kulturës, së kësaj krahine, e cila në këtë drejtim ka pasuri të trashëguara të njohura e të pa njohura, të vlerësuara e të pa vlerësuara. Botimi i parë i kësaj gazete i përket vitit 1995, duke vazhduar publikimin e saj deri në ditët e sotme, fillimisht si organ tremujor e kohët e fundit, si organ periodik, me një afat më pak ose më shumë se tremujor, sipas evenimenteve të shoqatës. Botimi i saj bëhet i mundur nga financimet dhe donacionet e anëtarëve dhe simpatizantëve të shoqatës. Në këtë gazetë botohen artikuj me vlerë historike dhe shkencore e studiusve, njerzve të shkencës dhe akademik nga kjo trevë, të cilët janë të njohur ne nivel kombëtar, rajonal dhe botëror.Kryeradaktorë të saj kanë qenë: Thoma Noti, Apostol Duka dhe aktualisht Sofokli Duka. Gazeta Odria përveç botimit me një tirazh të kënaqshëm, publikohet edhe online, duke ju dhënë mundësinë lexuesve të saj që ta kanë atë pranë, në çdo cep të botës.