Për arsimin dhe edukatën (Enver Hoxha)

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Për arsimin dhe edukatën (Përmbledhje veprash) me autor Enver Hoxha. Shtëpia Botuese " 8 nëntori " Tiranë, 1979. Përgatitur nga Instituti i Studimeve Pedagogjike. Miratuar nga Instituti i studimeve Marksiste - Leniniste pranë K Q të PPSh.

Libri «Për arsimin dhe edukatën» përmban shkrime, artikuj, diskutime, raporte, f jalime e përshëndetje të udhëheqësit tonë, ku trajton shumë probleme të rëndësishme të zhviilimit të arsimit dhe të edukimit të brezit të ri. Në këtë vëllim përfshihen materiale nga viti 1942-1978.

Përmbajtja:

Materiale të ndryshme për arsimin dhe edukimin për periudhën prill 1942 deri qershor 1952

Materiale të ndryshme për arsimin dhe edukimin për periudhën shtator 1952 deri mars 1959

Materiale të ndryshme për arsimin dhe edukimin për periudhën qershor 1959 deri maj 1962

Materiale të ndryshme për arsimin dhe edukimin për periudhën shtator 1962 deri tetor 1963

Materiale të ndryshme për arsimin dhe edukimin për periudhën 1964

Materiale të ndryshme për arsimin dhe edukimin për periudhën mars 1965 deri prill 1966

Materiale të ndryshme për arsimin dhe edukimin për periudhën maj 1966 deri dhjetor 1967

Materiale të ndryshme për arsimin dhe edukimin për periudhën mars 1968 deri qershor 1969

Materiale të ndryshme për arsimin dhe edukimin për periudhën nëntor 1969 deri nëntor 1970

Materiale të ndryshme për arsimin dhe edukimin për periudhën mars 1971 deri dhjetor 1974

Materiale të ndryshme për arsimin dhe edukimin për periudhën gusht 1975 deri nëntor 1978