Përdoruesi:Kastriotalili-1

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

NDOTJA E UJRAVE


Ujrat natyror permbajn shume sub. Te tretura, te cilat marrin pjese ne perberjen biologjike te sistemeve ujore,llojeve te shtazeve,bimeve dhe jane faktore ne hsume procese te cilat kryhen ne organizmat e gjalle Ne historii cilesia e ujit ishte nje factor me rendesii ne vlersimin e mireqenies se njeriut.Ndotja fekalike e ujit te pijes shpeshhere ka shkaktuar semundje qe pergjysmonin popullaten e qyteteve te tera. Sot ende perhapen epidemic te kopaskohshem semundjesh bakteriale dhe virale,qe I shkaktojne agjentet infektuese ne ujrat te pijes.


Uji gjate perdorimit ne amviseri ose industri ndotet me materje te ndryshme inorganike,organike e ndotes te tjere dhe si uje I ndotur I kthhet mjedisit tone. Sfrutzimi I ujit te ketille para se te pastrohet edhet rrezik per arsyje se mune te permbaje materie te helmueshme dhe mikroorganizma qe zhvilliohen ne ujrat e ndotur e qe shkaktojne shume semundje te renda sic jane:ETHETE TIFOS,KOLERA,VIRUSI I HEPATIT etj.Pervec ujrave te ndotur urbane dhe nga industria,ujrat endoten edhe nga perdorimi I preparative bujqesore me tokat bujqesore.Keto ujra te ndotura nese para s ete shkarkohen ne ekosistem netyror nuk pastrohen,paraqesin rrezik per boten bimore dhe shtazore qe jetojne ne ato ujra .Jonet e shumta te metaleve si dhe te disa jometaleve qe jane shpesh te pranishem ne ujrat e ndotur natyrore. Disa nga keto elemente edhe pse jane te rendesishem per ushqimin e njerzve ,nese gjenden ne ujrat ne perqendrime te rritura kane veprim helmues.Pervec kesaj veprimi toksik te rrjedh edhe per shkak te egjate te ujrave qe permbajne perqndrime minimale te substancave qe veshtire eliminohen nga organiszmi,pra veprojne si helme cumulative,p.sh ARSENI,PLUMBI,MERKURI etj. MERKURI elementar kriprta patretshme te Cu uje nuk paraqesin rrezik te madh.Por keto nen ndikimin e mikroorganizmave ne ujrat te ndotura shendrrohen ne komponime toksike te merkurit qe eshte toksik. ARSENI shkaktar kimik I shume vdekjeve.Arseni paraqitet ne koren tokesore ne nje nivel mesatar prej 2-5 ppm.Djegja e kraburantave fosile ,posacerisht e qymirit ,perhapin sasi te medha arsenic ne mjedis.keshtu qe shumica e tyre arrijen ne ujera natyrore. PLUMBI shfaqet ne uje ne gjendje oksiduese dhe atje arrin nga nje numer burimesh industriale dhe te miierave.pra ,uji paraqet mjedisin me te rendomte net e cilin munde te verehet dhe t ekontollohet ndotja me metale.