Përdoruesja:Margott/Cee varshave

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Fundjavën e fundit të shtatorit në Varshave u organizua takimi i 6 i Wikimedianve nga Europa Jug Lindore. Këtë vit përfaqësues nga Shqipëria ishim 3, përvec meje, ishte Jona, fituese e CEE spring dhe Redoni si pjesë e komunitetit të Open Labs. Në pergjithesi këtë vit kishte me shumë pjesëmarrës dhe nga vende jo pjesë e Europës Jug-Lindore. Gjë që mendoj i mori pak vëmendjen komuniteteve të vogla pjesemarrja aq e larte. Vura re gjithashtu që ky event kishte më shumë trajten e një konference më shumë sesa të një takimi të madh Wikimedianesh. Ne Kiev qe ishte hera e parë që merja pjese në këtë lloj eventi, ishtë më shumë i orientuar rreth diskutimeve te hapurave dhe rreth komunitetit. Ky vit ishte pak me shume teknik, prezantimet ishin kryesisht teknike. Por mund të them që, sipas perceptimit tim, është bërë punë shumë e mirë me pjesën e koordinimit të Planit të Strategjisë për levizjën e Wikimedias, dhe ishte një ndër sesionet me informues në këtë event.

Mendoj se ky lloj takimi duhet të ketë më shumë orientim për ate c'ka pretendohet të meret/jepet nga perfaqesuesit ndërkombetare. Psh, një orientim i mire nga organizuesit e cdo viti ishte qe nga 2 perfaqesues njeri duhet te ishte patjeter dikush qe e njihte komunitetin dhe ishte pak a shumë kontribues për një kohë të gjatë, sepse natyra e eventit ishte e tillë, kerkonte feedback për atë cka po behen në komunitetin lokal/kërkohet të bëhet në vazhdimësi. Dhe kur eventi është i orientuar drejt konfrencës marja e këtij feedback bëhet e veshtirë. Gjithesesi, ky eshte përceptim shume personal dhe nga cfare prisja une duke pas parasysh si ishte zhvilluar me herët.

Më pëlqeu shumë këtë vit menyra e zgjedhjes së përfaqesuesve, fakti qe nuk kishte nje komision bursash dhe cdo komunitet zgjidhte përfaqësuesit që do dërgonte ishte shumë më praktike dhe 'e drejte'. Mendoj se kjo duhet të praktikohet në me shumë evente me tematike të përgjithshme në Wikimedia.

Thënë kjo, doja të nënvizoja disa nga prezantimet ku mora pjesë dhe të cilat mendoj se janë shumë të mira për t'u ndarë dhe me të tjeret.

Disa nga prezantimet gjatë dy ditëve[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Po e nis me më pak tekniketː

Ky do ishte interesant per organizatoret e eventeve sesi mund te lehtesojne nje sesion apo te gjithe takimit që të meret njohuria më e mirë e mundshme nga pjesemarresit. Duke qene se nuk kam parë shumë workshope të tilla, mendoj se duhet të këtë më shumë, sepse ndonjehere disa evente dështojne nga 'fasilitimi i keq' ose nga mungesa fare e tij.

Eshte bere nje pune disa mujore, me koordinim nga Wikimedia e Gjermanise, per vendosjen e prioriteteve ne strategjine e levizjes boterore te Wikimedias. Pikat e pergjithshme se cfare eshte bere deri tani i gjeni tek linku me lart.

prezantim shume i mire sesi tia nisesh me projektin e Wikidata-s

shpjegonte toolse shumë të mira sesi te ngarkosh foto më lehte dhe sesi te vendosesh monumentet në wikidata.


Te gjithe programin bashke me slidet perkatese e gjeni ketu. Fotot e bëra gjatë eventit i gjeni këtu.

English[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Last week of September in Warsaw was organized the 6th meeting of Wikimedians from Central Eastern Europe. This year, representatives from Albania were 3, besides me, Jona, the winner of CEE Spring and Redoni as part of the Open Labs community. In general, this year there were many participants from countries not part of South East Europe. I think it took a bit the attention to the small communities. I also noticed that this event was more conference oriented, rather than a big Wikimedia meeting. In Kiev, which was the first time that getting involved with CEE meeting, it was more oriented towards open discussions and the community. This year was a bit more technical, the presentations were mostly technical. According to my perception, a very good job has been done with the coordination part of the Wikimedia Media Strategy Plan, and it was one of the most informative sessions in this event.

I think that this kind of meeting should have more orientation for what is expected by international representatives. For example, a good orientation from the organizers of each year was that from 2 representatives one should definitely have been someone who knew the community and a contributor for some time, because the nature of the event was such, seeking feedback on it what is happening in the local community. Also, maybe would be better if communities would collaborate more to present their work. Common events with same results and challenges can do a mutual presentation.

I liked this year's way of choosing the representatives, the fact that there was no scholarship commission and every community elected the representative they would send was far more practical and easy. I think that this should be practiced at much more events.

The overall, it was very good organized, i learned a lot and quality of presentations was good.

That being said, I wanted to underline some of the presentations I attended and which I think are very good to share with others.

Some of the presentations I participated[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

  • Facilitation Skills for Humans- nga Asaf Bartov
  • The Wikimedia Movement's strategic direction and what it means for CEE- nga Nicole dhe Kaarel
  • Public domain, Freedom of Panorama and Upload Filtering - What is happening in EU copyright?- Dimi
  • A Gentle Introduction to Wikidata for Complete Beginners- Asaf Bartov
  • All your monuments list are belong to Wikidata-Paweł Marynowski

All slides can be found here And pictures here.