Jump to content

Përkufizimi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

PËRKUFIZIM,~I m. sh. ~E, ~ET.

1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve PËRKUFIZOJ, PËRKUFlZOHET. Përkufizimi i materies (i kohës, i hapësirës).

2. Shpjegim që jep në mënyrë të përmbledhur e shkencore përmbajtjen a kuptimin e diçkaje, tiparet thelbësore e anët më të rëndësishme të saj; tërësia e fjalëve dhe e frazave që japin këtë përmbajtje. Përkufizim i gjatë (i shkurtër, i përpiktë, i drejtë, i gabuar). Përkufizime shkencore. Përkufizimi i fjalës (i foljes, i emrit, i fjalisë). Përkufizimi i punës (i mallit, i vlerës, i mbivlerës). Jap përkufizim.

Fjalori i Gjuhës së Sotme Shqipe, Tiranë, 1980