Paleografi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
(Përcjellë nga Palaeografia)
Jump to navigation Jump to search

Paleografia ( palaegraphy në Britaninë e Madhe ose paleography në SHBA ; me prejardhje nga greqishtja , palaiós, që do të thotë “I vjetër” ,dhe "γράφειν", që do të thotë “të shkruash” ) është studimi I dorëshkrimeve ( duhet qartësuar që studjohet tipi dhe lloji I dorëshrkimeve,procesi I të shkruarit  dhe jo konteksti apo përbërja e tyre si tekste apo dokumente) të vjetra dhe historike .Në këtë disiplinë përfshihet praktika e të deshifrimit, leximit dhe datimit të  dorëshkrimeve historike,dhe konteksti kulturor i të shkruarit ,duke përfshirë metodat me të cilat janë prodhuar  të shkruarit dhe librat ,si dhe historia e scriptoria .

Kjo disiplinë është një nga disiplinat ndihmëse të shkencës së historisë .Është e rëndësishme për kuptimin vërtetimin, dhe datimin e teksteve antike. Sidoqoftë, në përgjithësi nuk mund të përdoret për të gjetur dhe caktuar datat me saktësi të lartë.

Aplikimi[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Palaeografia mund të konsiderohet si një aftësi thelbësore për historianët dhe filologjistët ,sepse merret me 2 pika të rëndësishme .E para ,meqënëse stili i një alfabeti të vetëm në çdo gjuhë ka evoluar vazhdimisht ,është e rëndësishme që të deshifrohen shkronjat/shenjat individuale sikur kanë ekzistuar në periudhat e ndryshme .E dyta , shkruesit shumë shpesh përdornin shkurtime ,zakonisht që të shkruanin më shpejt dhe për të ruajtur hapësirë po ashtu ,në mënyrë që specialisti-palaeograf duhet të dijë t’I interpretojë ato. Njohja e formave individuale të shkronjave, lidhjeve, pikësimit dhe shkurtesave i mundëson paleografit të lexojë dhe kuptojë tekstin.Paleografi duhet të njohë ,së pari ,gjuhën e tekstit (domethënë duhet të jesh ekspert në format e mëparshme përkatëse të këtyre gjihëve ); dhe e dyta ,përdorimi historik I stileve të ndryshme në dorëshkrim ,zakonet e shkrimit të zakonshëm , dhe shkurtesave shkruese ose noteriale. Njohuritë filologjike të gjuhës, fjalorit dhe gramatikës që përdoren përgjithësisht në një kohë ose vend të caktuar mund të ndihmojnë paleografët të identifikojnë falsifikimet e lashta ose më të fundit, krahas dokumenteve autentike.


Njohuria për materialet e shkrimit është gjithashtu thelbësore për studimin e shkrimit të dorës dhe për identifikimin e periudhave në të cilat një dokument ose dorëshkrim mund të jetë prodhuar. Një qëllim i rëndësishëm mund të jetë caktimi i tekstit një datë dhe një vend i origjinës: kjo është arsyeja pse paleografi duhet të marrë parasysh stilin dhe formimin e dorëshkrimit dhe shkrimit të dorës që përdoret në të.

Datimi i dokumenteve[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Paleografia mund të përdoret për të dhënë informacione rreth datës në të cilën është shkruar një dokument. Sidoqoftë, "paleografia është zgjidhja e fundit për datimin e  një dokumenti " dhe, "për duart e librave ( stile të ndryshme dorëshkrimi të përdorua gjatë mesjetës ,para zhvillimit të printimit dhe teknologjive të ngjashme ), një periudhë prej 50 vjetësh është afati  i fundit i pranueshëm i kohës"   duke sugjeruar që "rregulli i gishtit të madh" do të ishte të shmangim datimin  e një dore (shkruesi)  më saktësisht sesa një shtrirje prej të paktën shtatëdhjetë ose tetëdhjetë vjet ". Në një shtojcë me e-mail të vitit 2005 në letrën e tij të 1996 "Dating Paleographic of P-46" Bruce W. Griffin deklaroi  se :"Derisa të zhvillohen metodologji më të rrepta, është e vështirë të ndërtohet një interval  95%  të besueshëm për dorëshkrimet e NT pa lejuar një shekull për një datë të caktuar. "William M Schniedewind shkoi edhe më tej në përmbledhjen e letrës së tij të vitit 2005:

" Problemet e datimit paleografik të mbishkrimeve "dhe deklaroi se" e ashtuquajtura shkencë e paleografisë shpesh mbështetet në arsyetimin rrethor sepse nuk është ekzistojnë  mjaftueshëm të dhëna për të nxjerrë një   përfundim të saktë në lidhje me datimin e dokumenteve. Studjuesit  gjithashtu kanë tendencë të tejkalojnë zhvillimin dhe evolimin e një gjuhe , duke supozuar modele të thjeshtësisë dhe jo të ndërlikimit ".

Koha antike afër lindjes[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Vizatimi i vulës hieroglifike që gjendet në shtresën e Trojës VIIb.


Palaeografia Aramaike[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Tabela që tregon alfabetin Mandaik (Abagada) me disa nga misteret e përfaqësuara nga shkronjat

Gjuha aramaike ka qënë  gjuha e tregtisë ndërkombëtare të Lindjes së Mesme të Lashtë, me origjinë nga Siria e ditëve moderne, midis viteve 1000 dhe 600 pes. Ajo u përhap nga brigjet e Mesdheut në kufijtë e Indisë, duke u bërë jashtëzakonisht e njohur dhe duke u folur nga shumë njerëz, qoftë me ose pa ndonjë sistem të mëparshëm shkrimi. Shkrimi Aramaik shkruhet në një formë bashkëtingëllore me një drejtim nga e djathta në të majtë.

Alfabeti aramaik, një formë e modifikuar e Fenikasit, ka qënë paraardhësi i shkrimeve moderne arabe dhe hebraike, si dhe shkrimi Brāhmī, sistemi i shkrimit të abugidave më moderne në Indi, Azinë Juglindore, Tibet dhe Mongoli. Fillimisht, shkrimi aramaik nuk kishte ndryshim nga ai Fenikas, por më pas Aramejasit thjeshtësuan disa nga shkronjat, trashësuan dhe rrumbullakosën rreshtat e tyre: një tipar specifik i shkronjave të tij është dallimi midis d dhe r. Një risi në gjuhën aramaike është sistemi “matres lectionis” për të treguar zanore të caktuara. Shkrimet e hershme tëprejardhura nga Feniksi nuk kishin letra për zanore, dhe kështu shumica e teksteve shënonin vetëm bashkëtingëllore. Me shumë mundësi si pasojë e ndryshimeve fonetike në gjuhët semitike të Veriut, aramaët ripërdorën disa shkronja në alfabet për të përfaqësuar zanoret e gjata. Letra aleph ishte e punësuar për të shkruar / ā /, ai për / ō /, jod për / ī /, dhe vav për / ū /.

Shkrimi dhe gjuha aramaike zëvëndësuan kuneifoninët babilonase dhe gjuhën akkadeze, madje edhe në atdheun e tyre në Mesopotami. Përhapja e gjerë e shkronjave aramaike bëri të mundur që shkrimi i saj të përdoret jo vetëm në mbishkrime monumentale, por edhe në papirus dhe vazo. Papirë aramaikë janë gjetur në një numër të madh në Egjipt, veçanërisht në Elephantine - midis tyre ka dokumente zyrtare dhe private të vendbanimit ushtarak hebre në vitin 5 para lindjes së Krishtit . Në papirus arame dhe vazo, fjalët ndahen zakonisht nga një hapësirë e vogël, si në shkrimet moderne. Në fund të shekujve 3 - 2 p.e.s., shkronjat e deritanishme uniforme arame zhvilluan forma të reja, si rezultat i fragmentimit dialektik dhe politik në disa nëngrupe. Më e rëndësishmja nga këto është e ashtuquajtura dorëshkrimi i blloqeve hebraike, e ndjekur nga Palmyrene, Nabataean dhe dorëshkrimi Sirian i mëvonshëm.

Gjuha aramaike  zakonisht ndahet në tre pjesë kryesore:

1. Aramaishtja e Vjetër  ( e cila është  e ndarë në arameishten e lashtë, perandorake, lindore të vjetër dhe arumishten e vjetër perëndimore)

2. Aramaishtja e Mesme, dhe

3. Aramaishtja moderne e ditëve të sotme.


Termi Aramaik i mesëm i referohet formës së aramaishtes e cila shfaqet në tekstet e drejtuara dhe arrihet në shekullin III pas Krishtit me humbjen e zanoreve të shkurtra të theksuara në rrokjet e hapura, dhe vazhdon deri në triumfin e gjuhës  arabe.

Aramaishtja e Vjetër u shfaq në shekullin XI para Krishtit si gjuha zyrtare e shteteve të para aramaiane.Dëshmitarët më të vjetra për të janë mbishkrimet nga Siria veriore e shekujve 10 deri në shekullin e 8-të para Krishtit, veçanërisht traktate të gjëra shtetërore (rreth 750 pes) dhe mbishkrime mbretërore.Gjuha e Vjetër duhet të klasifikohet si "Aramaishtja e Lashtë" dhe përbëhet nga dy gjuhë të shkruara qartë dhe të standardizuara, Aramaishtja e Parë e Lashtë dhe Aramaishtja e Vjetër e Lashtë.Aramaishtja u ndikua në fillim kryesisht nga Akkadian, pastaj nga Shekulli 5 para Krishtit nga gjuha Perse (Farsi) dhe nga shekulli III para Krishtit nga Greqia, si dhe nga Hebraishtja, veçanërisht në Palestinë. Ndërsa Arumanishtja evoluoi në gjuhën perandorake të Perandorisë Neo-Asiriane, dorëshkrimi i përdorur për ta shkruar atë pësoi një ndryshim në një formë të shkrimit kursiv.Shembujt më të mirë të këtij dorëshkrimi vijnë nga dokumentet e shkruara në papirus nga Egjipti. Rreth 500 para Krishtit, Darius I (522–486) e bëri aramaishten të përdorur nga administrata Perandorake Akhemeniste në gjuhën zyrtare të gjysmës perëndimore të Perandorisë Persiane. Ky i ashtuquajtur "Imperial Aramaic" (“gjuha aramaike prerandorake”; shembulli më i vjetër , nga Egjipti, që i përket 495 para Krishtit) bazohet në një formë të shkruar ndryshe të panjohur të Aramaishtes së Lashtë nga Babilonia. Në ortografi, Imperial Official Aramaic (gjuha zyrtare perandorake aramaike) ruan format historike - alfabeti, ortografia, morfologjia, shqiptimi, fjalori, sintaksa dhe stili janë shumë të standardizuara. Vetëm formulimet e dokumenteve private dhe Proverbat e Ahiqar kanë ruajtur një traditë më të vjetër të strukturës dhe stilit të fjalive. Imperial Aramaic (“gjuha aramaike prerandorake”) u zëvendësua menjëherë Aramaishtja e Lashtë si një gjuhë e shkruar dhe, me modifikime të vogla, ajo mbeti gjuha zyrtare, tregtare dhe letrare e Lindjes së Afërt, deri sa gradualisht, duke filluar me rënien e Perandorisë Persiane (331 para Krishtit) dhe duke përfunduar në shekullin e 4-të pas Krishtit, ajo u zëvendësua nga greqishtja, persishtja, dialektet lindore dhe perëndimore të aramaishtes dhe arabishtes, edhe pse jo pa lënë gjurmët e saj në formën e shkruar të shumicës së këtyre gjuhëve. Në formën e tij origjinale të Akeemenidit, Imperial Aramaic (“gjuha aramaike prerandorake”) është gjetur në tekstet e shekujve 5 deri në 3 para Krishtit. Këto vijnë kryesisht nga Egjipti dhe veçanërisht nga kolonia ushtarake hebreje e Elefantinës, e cila ekzistonte të paktën nga 530 në 399 para Krishtit.


Shiko gjithashtu

Palaeografia Greke[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Një histori e shkrimit grek duhet të jetë e paplotë për shkak të natyrës fragmentare të provave. Nëse përjashtojmë mbishkrimet në gur ose metal, të cilat i përkasin shkencës së epigrafisë , ne jemi praktikisht të varur për periudhën që i paraprin shekullit 4 ose 5 pas Krishtit në papirus nga Egjipti (krh. PAPYROLOGY), nga më të hershmet nga të cilat marrim përsëri njohuritë tona deri në fund të shekullit të 4 para Krishtit. Ky kufizim është më pak serioz sesa mund të duket, pasi ato pak dorëshkrime jo me origjinë egjiptiane që kanë mbijetuar nga kjo periudhë, si pergamenat nga Avroman ose Dura,  papyri Herculaneum, dhe disa dokumente të gjetura në Egjipt të shkruara diku tjetër, zbulojnë një uniformitet të stilit në pjesë të ndryshme të botës Greke; por disa dallime janë më se të dukshme, dhe ka të ngjarë që, po të kishte më shumë materiale, stile të dallueshme lokale mund të gjurmoheshin.

Për më tepër , gjatë çdo periudhe të caktuar, disa lloje të dorës mund të ekzistojnë së bashku. Ekzistonte një ndryshim i dukshëm midis dorës së përdorur për vepra letrare (përgjithësisht të quajtura "uncials", por, në periudhën papirus, "stil-libri" të stiluar më mirë) dhe asaj të dokumenteve ("shkrim kursiv") dhe brenda secilës prej këtyre klasave disa stile të dallueshme u punësuan krah për krah; dhe llojet e ndryshme nuk janë aq të përfaqësuara mirë në papiruset që kanë mbijetuar.

Zhvillimi i çdo dore është kryesisht I ndikuar  nga materialet e përdorura. Për këtë rregull të përgjithshëm dorëshkrimi grek nuk bën përjashtim. Cilado qoftë periudha në të cilën filloi përdorimi i papirusit ose i lëkurës si një material shkrimi në Greqi (dhe papirusi u punësua në shekullin V para Krishtit), është shumë e mundshme që për ca kohë pas futjes së alfabetit, skaliteshin me një mjet të mprehtë në gurë ose metal shumë më shpesh se sa shkruheshin me stilolaps. Për të prerë  një sipërfaqeje të fortë , është më e lehtë të formohen kënde sesa kthesat; me shkrimin është krejt  e kundërta; prandaj zhvillimi i shkrimit filloi nga shkronjat këndore ("shkronjat e shtypit") të trashëguara nga stili epigrafik në ato të rrumbullakosura ("uncials"). Por vetëm disa shkronja janë prekur nga ky zhvillim, në veçanti E (jialial ε), Σ (c), Ω (ω), dhe në një masë më të vogël A (α).

Periudha Ptolemaike[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Detaje të papirusit 9875 Berlin duke treguar kolonën e 5-të të Persesë së Timoteut, me një simbol koron për të shënuar fundin.

Papirusi Grek më I hershëm i zbuluar gjër më sot është ndoshta ai që përmban Persanen e Timoteut,që daton nga gjysma e dytë e shekullit IV para Krishtit dhe shkrimi i tij ka një pamje arkaike. E, Σ, dhe Ω kanë formën e gërmave të mëdhaja , dhe përveç këtyre letrave të provës është efekti i përgjithshëmi ngurtësisë dhe këndshmërisë

Më e habitshme është shkrimi  I papirusit më të hershëm, një kontratë e vitit 311 para Krishtit. E shkruar, me më shumë lehtësi dhe elegancë, ajo tregon shumë pak gjurmë të ndonjë zhvillimi drejt një shkkrimi me stil vërtet kursiv; shkronjat nuk janë të lidhura, dhe megjithëse “uncial c” përdoret në të gjithë tekstin, E dhe Ω janë të shkruara si gërma të mëdhaja. Një përshtypje të ngjashme është bërë nga shumë pak papiruse të tjera, kryesisht letrare, që datojnë rreth vitit 300 para Krishtit; E është shumë pak e rrumbullakosur, Ω i afrohet formës unciale, dhe Σ këndore  gjendet si shkronjë vetëm në papirusin Timotheus, megjithëse mbijetoi më gjatë si numër (= 200), por dorëshkrimi mezi  sugjeron që për të paktën një shekull e gjysëm  arti I shkrimit në papirus të ketë qënë I zhvilluar .

Megjithatë, para mesit të shekullit të 3 para Krishtit, mund të gjendet një dorëshkrim i  praktikuar libri dhe një kursiv të zhvilluar dhe shumë të bukur.

Këto fakte mund të jenë pasojë  një rastësie , ato pak papiruse të hershme të cilat përfaqësojnë  një stil arkaik i cili kishte mbijetuar së bashku me një më të  stil më të përparuar; por ka shumë  të ngjarë që në këtë periudhë të ketë pasur një zhvillim të shpejtë, pjesërisht ,për shkak të hapjes së Egjiptit, me furnizimet e tij për papiruset, dhe akoma më shumë për krijimin e Bibliotekës së madhe Aleksandrike, në të cilën  cila kopjoheshin sistematikisht vepra letrare dhe shkencore, dhe veprimtaritë e shumëllojshme të burokracisë helene. Që këtej e tutje, të dy llojet e dorëshkrimeve ishin mjaft të dallueshëm  (megjithëse secili ndikoi te tjetri) për të kërkuar trajtim të veçuar. Disa papiruse letrare, si rrotulla që përmbajnë Kushtetutën e Athinës së Aristotelit, ishin shkruar në dorëshkrim  kursiv, dhe, anasjelltas, dorëshkrimi-libër përdorej herë pas here për dokumente. Meqenëse shkruesit nuk I datonin papiruset letrare , të tillë dokumente janë të dobishme në gjurmimin e zhvillimit të stilit të dorëshkrimit të librit.

Dokumentet e mesit të shekullit të III para Krishtit tregojnë një larmi të madhe të dorëshkrimeve kursive. Të tillë dokumentë  nga kancelaritë e monarkëve helenistë nuk ekzistojnë , por disa letra, veçanërisht ato të Apollonius, ministrit të financave të Ptolemeut të II-të, për një agjent, të quajtur Zeno, dhe ato të sheikut palestinez, Toubiah, janë në një lloj dorëshkrimi që nuk mund të jetë shumë ndryshe nga dorëshkrimi I  Kancelarisë së kohës, dhe tregojnë dorëshkrimin ptolemeun kursiv në periudhën e tij më të mirë. Këto dorëshkrime kanë një hapësirë ​​dhe forcë fisnike, dhe megjithëse shkronjat individuale nuk janë aspak uniforme në madhësi, ekziston një unitet i vërtetë i stilit, duke dhënë një përshtypje të përgjithshme të  gjerësisë dhe drejtësisë. H, me goditje tërthore të lartë, Π, Μ, me goditjen e mesme të reduktuar në një kurbë shumë të cekët, nganjëherë i afrohet një vije horizontale, Υ, dhe Τ, me shiritin e tij kryq që shtrihet shumë më tej në të majtë sesa në të djathtë, Γ dhe Ν, goditja e fundit e të cilit zgjatet lart sipër vijës, shpesh duke e lakuar prapa, janë të gjitha të gjera; ε, c, θ dhe β, që ndonjëherë marrin formën e dy goditjeve pothuajse pingul të bashkuara vetëm në krye, janë zakonisht të vogla; ω është mjaft e sheshtë, laku i dytë i saj reduktohet në një vijë praktikisht të drejtë. Pjesërisht nga majat e gjera të rrafshëta të shkronjave më të mëdha, pjesërisht nga futja e një goditje që lidh ato (si H, Υ) të cilat nuk janë përshtatur natyrshëm për t'u lidhur, sshkruesit prodhuan efektin e një linje horizontale përgjatë majës së shkrimit, nga e cila duken letrat  sikur janë të varura.Kjo veçori është me të vërtetë një karakteristikë e përgjithshme e shkrimit më zyrtar Ptolemaik, por është shënuar posaçërisht në shekullin III para Krishtit.


Papirusi Derveni ,një tekst filozofik greko-maqedonas i datuar në vitin 340 pes,I konsideruar si dorëshkrimi më i vjetër në botë

Përvec këtyre dorëshkrimeve të tipit të arkivave, ekzistojnë shumë shembuj më pak të hollësishëm të shkrimi kursiv, që ndryshojnë sipas aftësive dhe shkallës së arsimimit të shkrimtarit, dhe shumë prej tyre janë jashtëzakonisht të lehta dhe të bukura. Në disa prej këtyre dorëshkrimeve është tepruar me shkrimin kursiv  ,duke I lidhur shkronjat me njëra-tjetrën deri në pikën ku nuk mund të lexohen dhe dallohen,dhe personazhet që bien në të djathtë.A është reduktuar në një kënd të mprehtë akut (∠), T ka një goditje tërthore vetëm në të majtë, ω bëhet një vijë pothuajse e drejtë, H fiton një formë disi si h, dhe goditja e fundit e N shtrihet shumë lart dhe në herë rrafshuar jashtë derisa të jetë pak më shumë se një goditje diagonale në të djathtë. Përpjekja për të siguruar një vijë horizontale përgjatë majës është braktisur.


Ky stil nuk ishte për shkak të papërvojës, por nga dëshira për shpejtësi, duke u përdorur posaçërisht në llogari dhe skica, dhe në përgjithësi ishte punë e shkrimtarëve të praktikuar. Se sa shumë ka evoluar shkrimi kursiv mund të shihet në tabletat e dyllit të kësaj kohe ,shkrimi I të cilave ,pavarësisht ndryshimit të materialit ,I ngjason shume dorëshkrimit të papiruseve.

Dokumentet e fundit të shekullit të 3-të dhe të fillimit të shekullit të dytë ,mbase për shak se kanë arritur të mbijetojnë (nuk ka asnjë ngjashmëri me shkronjat e Apollonius ,me një hukmbje të zgjerimit dhe hapësirës.Në llojet më formale ,shkronjat në një formë shumë të ngurtë dhe drejt ,shpesh pa të palidhura me njëra tjetren ,dhe janë më uniforme në madhësi ;në shkrimin kursiv shkronjat janë të prirura të bashkohen sëbashku .Këto veçori janë të shënuara në dorëshkrimet e shekullit të 2-të.Dorëshkrimet më pak kursive ,shpesh tregojnë një përafërsi me dorëshkrimet e librave ,ku shkronjat  shkruheshin më të rrumbullakëta dhe më pak këndorë sesa në shekullin e III-të ; në shkrimin kursiv bashkimi i shkronjave u bartën më tej , si nga futja e bashkuese dhe nga shkrimi i disa shkronjave vazhdimisht, pa ngritur penën , kështu që para fundit të shekullit u zhvillua një dorëshkrim pothuajse aktual. Një shkronjë karakteristike, e cila mbijetoi në periudhën e hershme romake, është T, me goditjen e saj kryq në dy pjesë (variantet :Greek cursive variants Tau.svg).Në shekulin e parë ,dorëshkrimi kishtë tendencën ,aq sa mund te konkludohet nga shembuj që kanë mbijetuar,të zbërthehen ; mund të njihen shenjat të cilat kumtojnë ndryshimin e stilit, parregullsinë, dëshirën e drejtimit dhe humbjen e ndjenjës për stilin.Një aksident me fat ka ruajtur 2 pergamena Greke të shkruara në Parthia ,një e datuar në vtin 88 pes,e shkruar praktikisht me një dorëshkrim  jo kursiv ,dhe tjetra,22/21 pes ,e shkruar me një dorëshkrim kursiv të tipit Ptolemaik ; edhe pse secila ka veçori jo egjiptiane ,karakteret e përgjithshme tregojnë një njëtrajtshmëri të stilit në botën Heleniste.

Zhvillimi I dorëshkrimit të librave të tipit Ptolemaik ,është I vështirë për t’u gjurmuar ,siç ka shumë pak shembuj që kryesisht nuk janë të dhëna për baza të jashtme.Vetëm në shekullin e 3-të pes kemi baza të sigurta .Dorëshkrimet e asaj periudhe kanë një pamje këndore :ato kanë shumë pak njëtrajtshmëri në uniformitet në madhësinë e shkronjave individuale, dhe pse shpesh , veçanërisht në papirusin e Petrie që përmban Phaedo-n e Platonit, arrihet një stil I konsiderueshëm delikatese, dorëshkrimi I cili shfaq në përgjithësi më pak në mjeshtëri sesa shkrimi kursiv bashkëkohorNë shekullin e 2-te shkronjat  shkronjat u kthyen në më të rrumbullakëta dhe më të njëtrajtshme në përmasa, por në shekullin I-rë ka një perceptim, këtu si në doshkrimin kursiv, një shpërbërje e caktuar. Ndoshta në asnjë periudhe kohore dorëshkrimi i Ptolemeut nuk arriti një njëtrajtshmëri të tillë të efektit stilistik si shkrimi kursiv.

Periudha romake[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Papirus grek me vargjet e Homerit ,shekulli I 1-rë pes

Papiruset e periudhës romake janë shumë më të shumta dhe tregojnë një larmi shumë  më të madhe. Shkrimi  kursiv I shekullit I-rw ka një pamje mjaft të thyer, një pjesë e karakterit shpesh bëhet veçmas nga pjesa tjetër dhe lidhet me shkronjën tjetër. Një formë karakteristike e shekullit 1-rë  dhe 2-të dhe që mbijetoi pas kësaj periudhe vetëm si shenjë fraksioni (= ⅛) është η në formën: Hand 2 sample q.png .

Nga fundi i shekullit të 1-të, ishin zhvilluar disa lloje të shkëlqyera të shkrimit kursiv të cilat, megjithëse ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme si në format e shkronjave individuale ashtu dhe në pamjen e përgjithshme, mbajnë një ngjashmëri familjare me njëra-tjetrën. Cilësitë të cilat janë veçanërisht të dukshme janë rrumbullakësia në formën e shkronjave, vazhdimësia e formimit, pena që bartet nga shkronja  në shkronjë dhe rregullsia, shkronjat që nuk ndryshojnë në  madhësi dhe parashikojnë goditje sipër ose poshtë vijës që shmangen. Ndonjëherë, sidomos në faturat e taksave dhe në formulat klishe, dorëshkrimi kursiv ekzagjerohej në  ekstrem. Në një letër të prefektit, e datuar në vitin 209,  kemi një shembull të shkëlqyeshëm të dorëshkrimit të tipit të Kancelarisë, me shkronja të gjata dhe të ngjeshura anash, shumë të ngushta dhe α dhe ω shpesh të shkruara lart në rresht. Ky stil,duke filluar nga pjesa e fundit e shekullit të 2-të, ushtroi ndikim të konsiderueshëm në dorëshkrimet  vendase, shumë prej të cilave tregojnë të njëjtat karakteristika më pak të theksuara; dhe efektet e saj mund të gjurmohen në fillimet e shekullit të 4-të. Dorëshkrimet e shekullit të 3-të të pa-ndikuara nga ajo tregojnë një rënie nga përsosmëria e shekullit II; pasiguria stilistike dhe një mprehtësi në rritje e ekzekutimit të shenjës në  një periudhë rënieje dhe tranzicioni.

Kopje e pergamenave Herkuliane ,papirus grek 157-152


Disa lloje të ndryshme të dorëshkrimesh të librave  përdoreshin në periudhën romake .Veçanërisht I bukur ,është një dorëshkrim I rrumbullakët, për shembull, në një papirus të Muzeut Britanik që përmban “Odyssey III”.E shkruar në mënyrë të kryqëzuar ku ε është e lartë, Μ shumë e lakuar dhe Α ka formën α. Njëtrajtshmëria e madhësisë është arritur mirë, dhe disa nga këto shkronja,mbi ose nën vijë.Nje tip tjetër ,e quajtur nga palaeografi Schubart  stili "i rëndë", I cili ka një pamje më këndore dhe rrallëherë anohet në të djathten ; edhe pse i këndshëm ,I mungon paraqitja madhështore e stilit të mëparshëm . Ekzistojnë kategori të ndryshme të një stili më pak pretencioz , në të cilin më përparësi ka lehtësia  dhe jo bukuria ku nuk u morën masa për të shmangur parregullsitë në formën dhe shtrirjen e shkronjave.Së fundi mund të përmendet një dorëshkrim I cili është me interes të madh si paraardhësi i llojit të quajtur (nga shfaqja e tij e mëvonshme në kodikët e shkruar në letër vellumi të Biblës)dorëshkrimi biblik. Kjo, e cila mund të gjurmohet të paktën në fund të shekullit të 2-të, ka një pamje katrore, mjaft të rëndë; shkronjat, me madhësi të njëtrajtshme, qëndrojnë drejt, dhe goditje të trasha dhe të hollë dallohen mirë. Në shekullin III, dora-libri, si kursori, duket se është përkeqësuar në rregullsinë dhe arritjet stilistike.Në papiruset e djegura të gjetura në Herkulaneum të datuara  nga fillimi i epokës sonë janë ekzemplarë të dorëshkrimeve letrare greke jashtë Egjiptit ; dhe një krahasim me papiruset egjiptiane zbulon ngjashmëri të mëdha midis stileve të përdorura dhe tregon që përfundimet e nxjerra nga krerët egjiptianë , me kujdes,të cilat mund të zbatohet për zhvillimin e përgjithshëm të shkrimit në botën greke.

Periudha bizantine[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Sektor I Kodeksit të Aleksandrinus ,deshmia më e hershme e tekstit bizantin tek Ungjijt .

Shkrimi kursiv I shekullit të 4-rt shfaq paqartësi të shkronjave. Krah për krah me stilin e themeluar mbi dorëshkrimin e Kancelarisë, të rregullt në formim dhe me shkronja të gjata e të ngushta, të cilat karakterizonin periudhën e Dioklecianit, dhe që zgjati përgjatë shekullit, gjejmë shumë lloje të tjera, kryesisht të shënuara nga një lehtësi dhe parregullsi e caktuar. Një përparim i përgjithshëm drejt një dorëshkrimi të lulëzuar dhe të përhapur është lehtësisht i njohur, por një stil i qëndrueshëm dhe i qëllimshëm nuk u zhvillua deri  para shekullit të 5-të, nga i cili për fat të keq, pak dokumente të datuara  kanë mbijetuar. Shkrimi kursiv bizantin ka tendencë për një shkrim të jashtëzakonshëm, në të cilin shkronjat zgjaten tej mase ndërs shkronjat individuale shpesh zgjerohen shumë. Por jo pak Dorëshkrime  të shekujve 5 dhe 6 janë vërtet të këndshëm dhe tregojnë një arritje teknike të konsiderueshme. Edhe një tip i drejtë dhe i pjerrët ndodhin dhe ka dorëshkrime shumë më pak zbukuruese, por që dalin gradualisht drejt shekullit të VII-të ,dy tipa të përgjithshëm, një (i përdorur sidomos me shkronja dhe kontrata) një dorëshkrim  aktual, i pjerrët në të djathtë, të gjatë në karaktere të tilla në τ, ρ, ξ, η (që ka formën h), ι, και κ, dhe me shumë lidhje shkronjash, dhe një tjetër (e shpeshtë në llogari), e cila tregon, të paktën në thelb, shumicën e formave të minuskulit të mëvonshëm. (krh. më poshtë.) Kjo është shpesh e drejtë, megjithëse një pjerrësi në të djathtë është mjaft e zakonshme, dhe nganjëherë, veçanërisht në një ose dy dokumente të periudhës së hershme arabe, ajo ka një efekt pothuajse kaligrafik.

Në periudhën bizantine, dorwshkrimi I librave, i cili në kohët e hershme kishte përafruar më shumë se një herë me shkrimin kursiv bashkëkohor, u largua shumë prej tij.

Dorëshkrime në letër dhe në letër Vellumi[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Ndryshimi nga papirusi në letër  vellumi nuk përfshiu asnjë modifikim  në format e shkronjave, siç pasoi ndryshimi   nga metali në papirus. Arsyetimi i marrjes në konsideratë të dy materialeve veç e veç është se pas miratimit të përgjithshëm të letrës së vellumit, dëshmitë egjiptiane së pari plotësohen dhe më vonë zëvendësohen nga ai i dorëshkrimeve gjetkë, dhe se gjatë kësaj periudhe dorëshkrimi më I përdorur ishte ai që nuk ishte përdorur më parë për qëllime letrare .

Dorëshkrimi Unicial[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 Faqe nga Codex Vaticanus (në të majten) dhe Codex Marchalianus (në të djathten)

Lloji mbizotërues i dorëshkrimit të librave gjatë periudhës Bizantine, afërsisht nga 300 deri në 650 pas Krishtit, dhe që njihet në papirologji si “dorëshkrimi biblik”. Ky dorëshkrim daton  në fund të shekullit II dhe fillimisht nuk kishte ndonjë lidhje të veçantë me letërsinë e krishterë. Në dorëshkrimet, qoftë në vellum apo letër, të shekullit të 4-të të gjetura në Egjipt, gjenden forma të tjera të shkrimit, veçanërisht një dorëshkrim i pjerrët, e jo joelegant, i rrjedhur nga dorëshkrimet letrare të shekullit të 3-të, të  cilat vazhduan të paktën deri në shekullin V; por tre kodikët e mëdhenj të Biblës janë shkruar të gjitha në njësi biblike. Në Vatikan, të vendosur në shekullin e 4-të, karakteristikat e dorëshkrimit janë më së paku të shënuara ; shkronjat kanë forma karakteristike të llojit por pa paraqitjen e rëndë të dorëshkrimeve të mëvonshme, dhe përshtypja e përgjithshme është një nga një rrumbullakosje më të madhe. Në Sinaiticus, që nuk është shumë kohë më vonë, shkronjat janë më të mëdha dhe janë më të trasha; dhe në Alexandrinus (shek. 5) shihet një zhvillim i mëvonshëm, me dallim të theksuar të shkronjave të trasha dhe të holla. Deri në shekullin VI, njësoj në vellum dhe në dorëshkrimet papirus, rëndësia e shkronjave ishtë më e dukshme, megjithëse dorëshkrimi mbante ende, në shembujt etij më të mirë, një pamje të bukur; por pas kësaj ai përkeqësua në mënyrë të qëndrueshme, duke u bërë gjithnjë e më mekanik dhe artificial. Shkronjat e trasha u rritën më të rëndë; goditjet kryq të T dhe Θ dhe baza e Δ ishin të mobiluara me nxitje të rrëshqitura. Dorëshkrimi, e cila shpesh është veçanërisht I pakëndshëm, kaloi nëpër modifikime të ndryshme,  të pjerrëta,  të drejta, megjithëse nuk është e sigurt që këto ndryshime ishin me të vërtetë më të njëpasnjëshme sesa të njëkohshme. Një rast i ndryshëm I shkrimit uncial, që rridhte nga dorëshkrimi I  Kancelarisë dhe që shihej në dy shembuj të  papirusëve të letrave Festale të dërguara çdo vit nga Patriarkana e Aleksandrisë, ku përdorej herë pas here, shembulli më i mirë i njohur ishte kodeksi i Marchalianus (shek. 6 ose 7). Një kombinim i këtij dorëshkrimi me llojin tjetër është i njohur gjithashtu.

Dorëshkrimi me germa të vogla[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Dorëshkrimi  unciali vazhdoi të përdorej gjatë, kryesisht për dorëshkrime liturgjike, ku shkrimet e mëdha dhe lehtësisht i lexueshëm ishte i dobishëm, qysh në shekullin e 12-të, por në përdorim të zakonshëm ishte zhdukur prej kohësh dhe I zëvëndësuar një lloj i ri i dorëshkrimit, me germa të vogla, i cila e kishte origjinën në shekullin VIII, si një përshtatje për qëllimet letrare të llojit të dytë nga shkrimet kursive bizantine të përmendura më lart. Një përpjekje e parë për një përdorim kaligrafik të këtij dorëshkrimi, i parë në një ose dy dorëshkrime të shekullit të 8-të ose të 9-të të shekullit të 9-të,  në të cilën rrëshqet në të djathtë dhe ka një pamje të ngushtë, këndore, por që nuk u favorizua, dhe nga fundi i shekullit IX ishte krijuar tashmë një lloj më zbukurues, nga i cili shkrimi modern grek ka origjinat. Është sugjeruar që ky dorëshkrim u zhvillua në Manastirin e Stoudios në Kostandinopojë. Në shembujt e tij më të hershëm është i drejtë dhe i saktë, por i mungon përkulshmëria; thekset janë të vogla, shenjat e frymëmarrjes në  katror , dhe në përgjithësi vetëm viza bashkuese të të përdorura sepse nuk përfshijnë ndryshime në formën e shkronjave. Format e vetme kanë një ngjashmëri të përgjithshme (me dallime të konsiderueshme në detaje) si me dorëshkrimin me gërma të vogla kursiv në papyruse  më vonë, ashtu edhe me ato të përdorura në llojin modern grek; ku format uniciale u shmangën.

Përgjatë shekullit të 10-të, dorëshkrimi, pa e humbur bukurinë dhe saktësinë e tij, fitoi në liri. Periudha e tij më e mirë ishte nga shekulli IX deri në XII, periudhë pas së cilës pësoi një rënie të shpejtë. Zhvillimi I tij u shënua nga një tendencë :

1. në ndërhyrjen, në sasi në rritje, të formave unciale, të cilat shkrimtarët e mirë mund të përfshinin në rresht, pa prishur unitetin e stilit, por që, në duart e atyre jo ekspertë, kishte një efekt të shpërbërë;

2. deri te zmadhimi I pabarabartë i shkronjave të vetme, veçanërisht në fillimet dhe skajet e rreshtave;

3. tek vizat bashkuese, shpesh shumë të çuditshme, të cilat ndryshuan mjaft format e shkronjave;

4. deri në zmadhimin e thekseve, frymëmarrjet në të njëjtën kohë me përvetësimin e formës moderne të rrumbullakosur.

Por që nga I pari kishte disa stile, që ndryshojnë nga dorëshkrimet zyrtare, të rregullta ,karakteristike të librave të shërbimit, deri në stilin informal, të shënuar nga shkurtime të shumta, të përdorura në dorëshkrime të destinuara vetëm për përdorim privat të një studiuesi. Dorëshkrimet  më formale ishin jashtëzakonisht konservatore, dhe ka pak kategori shkrimesh më të vështira për t’u datuar sesa minuskula greke e kësaj klase. Në shekujt e 10-të, 11-të dhe 12-të, një dorëshkrim i pjerrët, më pak dinjitoz se ai I tipit të  drejtë, formal, por shpesh shumë I këndshëm, u përdor posaçërisht për dorëshkrime të klasikëve.

Dorëshkrimet e shekullit të 11 janë shënuar në përgjithësi (megjithëse ekzistojnë përjashtime) nga një hir dhe delikatesë e caktuar, e saktë, por e lehtë; ato të 12-të nga një spastrim i gjerë, i guximshëm dhe një liri në rritje, e cila pranon me lehtësi format unial, vizat bashkuese dhe shkronjat e zmadhuara, por nuk ka humbur sensin e stilit dhe efektit dekorativ. Në shekullin XIII dhe akoma më shumë në shekujt XIV pati një rënie të qëndrueshme; dorëshkrimet më pak formale humbën bukurinë dhe saktësinë e tyre, duke u bërë gjithnjë e më të çrregullt dhe kaotike në efektin e tyre, ndërsa stili zyrtar imitoi saktësinë e një periudhe të hershme pa arritur lirinë dhe natyralitetin e saj, dhe shpesh shfaqet njëjëkohesisht i pajetë. Në shekullin XV, veçanërisht në Perëndim, ku shkruesit grekë ishin në kërkesë për të prodhuar dorëshkrime të autorëve klasikë, pati një ringjallje, dhe disa dorëshkrime të kësaj periudhe, megjithëse dukshëm inferiorë nga ato të shekujve XI dhe XII, janë nga pa dyshim  të këndshëm .

Thekset, shenjat e pikësimit dhe ndarja e fjalëve[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Në dorëshkrimin  e papyrit të hershëm, nuk u përdorën as thekse dhe as ndërprerjet. Përdorimi i tyre u vendos nga fillimi i periudhës romake, por ishte një përdorim sporadik në papirus, ku ato u përdorën si një ndihmë për të kuptuar , dhe për këtë arsye ato u përdorën më shpesh në poezi sesa në proza, dhe në lirikë më shpesh se në vargje të tjera. Në dorëshkrimin e papiruseve ato janë praktikisht të panjohura, siç janë shenjat e pikësimit. Shenjat e pikësimit u realizuan në letrat e para, letrare dhe dokumentare, nga hapësirat, të përforcuara në dorëshkrimet nga paragrafët, një goditje horizontale nën fillimin e rreshtit. Coronis, një formë më e hollësishme e kësaj të fundit, shënoi fillimin e vargjeve ose pjesëve kryesore të një vepre më të gjatë. Shenjat e pikësimit, presje, pikat e larta, të ulëta dhe të mesme, u vendosën në dorëshkrimet nga periudha romake; në papirin e hershëm Ptolemaik, gjendet një pikë e dyfishtë (:)


Në dorëshkrimet  në velum dhe në letër, shenjat e pikësimit dhe thekset përdoren rregullisht të paktën që nga shekulli i VIII, megjithëse me disa dallime nga praktika moderne. Dorëshkruesit grekë nuk i kanë veçuar fjalët e vazhdueshme në asjnë periudhe deri në shpikjen e makinës së shtypit. Dorëshkrimi në papiruse synonte një vazhdimësi të pandërprerë të letrave, përveç dallimit të seksioneve; në dorëshkrim kursiv, veçanërisht kur shkurtimet ishin të shumta, mund të njihet ndonjë tendencë për të veçuar fjalë, por në realitet ishte fraza ose grupe shkronjash e jo fjalë të ndara. Në minuskulën e mëvonshme, ndarja e fjalëve është shumë më e zakonshme, por asnjëherë nuk u bë sistematike, thekse dhe ndërprerje që shërbejnë për veten e tyre për të treguar ndarjen e duhur.

Shiko gjithashtu:

Indi[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shirit letre me shkrim në Kharoṣṭhī, shekulli i dytë-i pestë

Pamja që arti i shkrimit në Indi u zhvillua gradualisht, si në zonat e tjera të botës, duke kaluar në fazat e fazave piktografike, ideografike dhe kalimtare të shkrimit fonetik, i cili nga ana e tij u zhvillua në shkrime sllabike dhe alfabetike, u sfidua nga Falk dhe të tjerët në fillim të viteve 1990.Në modelin e ri, shkrimi alfabetik indian, i quajtur Brāhmī, ishte diskriminues me glyphs-et e mëparshëme, të padeshifruar, dhe u shpik posaçërisht nga mbreti Ashoka për t'u aplikuar në botimet e tij mbretërore. Në nënkontinent, tre shkrime si Indus, Kharoṣṭhī dhe Brāhmī u përhapën. Për më tepër, shkrimet greke dhe arabe u shtuan gjithashtu në kontekstin Indian pas depërtimit të tyre në shekujt e hershëm të epokës së zakonshme (CE). Deshifrimi dhe zhvillimi pasues i glyphs-ve Indus është gjithashtu një çështje për vazhdimin e hulumtimit dhe diskutimit. Pas një kalimit të disa shekujve, shkrimi Kharoṣṭhī u vjetërua; dorëshkrimi grek në Indi kaloi nëpër një fat të ngjashëm dhe u zhduk. Por skriptet Brīhm Arabic dhe në Arabisht duruan për një periudhë shumë më të gjatë. Për më tepër, ka pasur një ndryshim dhe zhvillim në dorëshkrimin Brāhmī i cili mund të gjurmohet në kohë dhe hapësirë ​​përmes Maurya, Kuṣāṇa, Gupta dhe periudhat e hershme mesjetare. Shkrimi Nāgarī i ditës së sotme rrjedh nga Brāhmī. Brāhmī është gjithashtu shkrimi stërgjyshor i shumë shkrimeve të tjera indiane, në Azinë Jugore Veriore dhe Jugore. Legjendat dhe mbishkrimet në Brāhmī janë gdhendur në lëkurë, dru, terrakota, fildishi, guri, bakri, bronzi, argjendi dhe ari. Arabishtja zuri një vend të rëndësishëm, veçanërisht në mbretërinë, gjatë periudhës mesjetare dhe ajo siguron një material të pasur për shkrimin e historisë.


Shumica e mbishkrimeve dhe dorëshkrimeve të disponueshme të shkruara në shkrimet e mësipërme — në gjuhë si Prākrita, Pāḷi, Saṃskṛta, Apabhraṃśa, Tamil dhe Persian — janë lexuar dhe shfrytëzuar për shkrimin e historisë, por mbishkrime të shumta të ruajtura në muze të ndryshme mbeten ende të padeshifruara për mungesë të indologëve kompetentë paleografikë, pasi ka një rënie graduale në nënkontinentin e disiplinave të tilla si paleografia, epigrafia dhe numizmatika. Disiplina e shkrimeve të lashta indiane dhe gjuhët për të cilat janë shkruar kanë nevojë për studiues të rinj, të cilët, duke adoptuar metoda tradicionale paleografike dhe teknologji moderne, mund të deshifrojnë, studiojnë dhe transkriptojnë llojet e ndryshme të epigrafeve dhe legjendave që akoma ekzistojnë edhe sot.

Gjuha e regjistrave të shkruara më të hershme, d.m.th., Dekretet e Ashoka-s, është Prakrit. Përveç Prakrit, dekretet  Ashokan janë shkruar edhe në Greqisht dhe Aramaisht. Për më tepër, të gjitha dekretet e Ashokës të gdhendura në dorëshkrimet Kharoshthi dhe Brahmi janë në gjuhën Prakrit: kështu, fillimisht, gjuha e përdorur në mbishkrime ishte Prakrit, me Sanskrisht të adoptuar në një fazë të mëvonshme. Gjatë periudhës së Perandorisë Maurya, përdorimi i Prakrit vazhdoi në mbishkrime për disa shekuj të tjerë. Në veri të Indisë, Prakrit u zëvendësua nga Sanskritishtja në fund të shekullit të 3-të, ndërsa ky ndryshim ndodhi rreth një shekull më vonë në Indinë e Jugut. Disa nga mbishkrimet edhe pse janë shkruar në Prakrit, u ndikuan nga sanskrishti dhe anasjelltas. Epigrafet e mbretërve Kushana gjenden në një përzierje të Prakrit dhe Sanskrishtit, ndërsa mbishkrimet Mathura të kohës së Sodasa, që i përkasin tremujorit të parë të shekullit të 1-të, përmbajnë vargje në Sanskritishten klasike. Nga shekulli i 4-ërt e tutje, Guptas erdhën në pushtet dhe e bënë atë të Sanskrishtit të lulëzojë duke e mbështetur atë në gjuhë dhe letërsi.

Në Indinë perëndimore dhe gjithashtu në disa rajone të Andhra Pradesh dhe Karnataka, Prakrit është përdorur deri në shekullin e 4-të, kryesisht në shkrimet Budiste, megjithëse në disa regjistrime bashkëkohore të Ikshvakus të Nagarjunakonda, u zbatua Sanskritishtja. Mbishkrimi i Yajna Sri Satakarni (shek. II) nga Amaravati konsiderohet të jetë më i hershmi deri më tani. Shkrimet e mëparshme (shek. 4) të Salankayanas të rajonit Telugu janë në Prakrit, ndërsa regjistrimet e tyre të mëvonshme (që i përkasin shekullit të 5-të) janë shkruar në Sanskritisht. Në zonën që flet Kannada, mbishkrime që i përkisnin më vonë Satavahanas dhe Chutus u shkruan në Prakrit. Nga shekulli i 4 e tutje, me ngritjen e Guptas, Sanskritishtja u bë gjuha mbizotëruese e Indisë dhe vazhdoi të punësohej në tekste dhe mbishkrime të të gjitha pjesëve të Indisë së bashku me gjuhët rajonale në shekujt pasardhës. Kartat e pllakave të bakrit të dokumenteve Pallavas, Cholas dhe Pandyas janë shkruar në sanskrite dhe tamilisht. Kanada është përdorur në tekste që datojnë rreth shekullit të 5-të dhe mbishkrimi Halmidi konsiderohet të jetë epigrafi më i hershëm i shkruar në gjuhën Kanada. Mbishkrimet në teluge filluan të shfaqeshin nga shekulli i 6-të apo VII. Malajzi filloi fillimin e tij në shkrime nga shekulli i 15-të e tutje.

India Veriore[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Dorëshkrim RigvedaDevanāgarī (fillimi i shekullit të 19-të)

Në veri të Indisë, dorëshkrimi Brahmi u përdor në një zonë të gjerë; sidoqoftë, mbishkrimet Ashokan gjenden gjithashtu duke përdorur shkrimet Kharoshthi, Aramaike dhe Greke. Me ardhjen e Saka-Kshatrapas dhe Kushanas si fuqi politike në veri të Indisë, sistemi i shkrimit pësoi një ndryshim të caktuar për shkak të përdorimit të mjeteve dhe teknikave të reja të shkrimit. Zhvillimi i mëtutjeshëm i shkrimit Brahmi dhe ndryshimet e perceptueshme në trendin e tij evolucionar mund të dallohen gjatë periudhës Gupta: në fakt, skenari Gupta konsiderohet të jetë pasardhësi i skenarit Kushana në veri të Indisë.


Nga shekulli i 6-të deri në shekullin e 10-të të epokës së zakonshme, mbishkrimet në veri të Indisë ishin shkruar në një dorëshkrim të quajtur ndryshe, p.sh., Siddhamatrika dhe Kutila ("Skenari Rañjanā"). Nga shekulli i VIII, Siddhamatrika u zhvillua në dorëshkrimin Śāradā në Kashmir dhe Punjab, në Proto-Bengali ose Gaudi në Bengal dhe Orissa, dhe në Nagari në pjesë të tjera të Indisë veriore.Dorëshkrimi Nāgarī u përdor gjerësisht në Indinë veriore nga shekulli i 10-të e tutje. Përdorimi i Nandinagari, një variant i shkrimit Nagari, është i kufizuar kryesisht në rajonin e Karnataka.

Në Indinë qendrore, kryesisht në Madhya Pradesh, mbishkrimet e Vakatakas, dhe mbretërit e Sarabhapura dhe Kosala ishin shkruar në ato që njihen si personazhet "me kuti" dhe "me gozhdë". Mund të theksohet se Kadambas-sit e hershëm të Karnataka gjithashtu përdornin karaktere "me thonj" në disa nga mbishkrimet e tyre. Gjatë shekullit III-IV, skenari i përdorur në mbishkrimet e Ikshvakus të Nagarjunakonda zhvilloi një stil unik të formave të shkronjave me vertikale të zgjatur dhe lulëzime artistike, të cilat nuk vazhduan pas sundimit të tyre.

India Jugore[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Forma më e hershme e vërtetuar e shkrimit në Indinë e Jugut përfaqësohet nga mbishkrime të gjetura në shpella, të lidhura me dinastitë Chalukya dhe Chera. Këto janë shkruar në variante të asaj që njihet si shkronjat “e “shpellës”, dhe dorëshkrimi  i tyre ndryshon nga versioni verior në të qenurit më këndor. Shumica e shkrimeve moderne të Indisë së Jugut kanë evoluar nga ky dorëshkrim, me përjashtim të Vatteluttu, origjina e saktë e të cilit nuk dihet, dhe Nandinagari, e cila është një variant i Devanagari që u zhvillua për shkak të ndikimit të mëvonshëm të Veriut. Në Indinë e Jugut nga shekulli i VII i epokës së zakonshme e tutje, janë gjetur një numër mbishkrimesh që i përkasin dinastive të Pallava, Chola dhe Pandya. Këto regjistrime janë shkruar në tre skenare të ndryshme të njohura si shkrime tamile, Vattezhuttu dhe Grantha, shumëllojshmëria  e fundit që përdoret për të shkruar mbishkrime sanskrite. Në rajonin e Kerala, skripti Vattezhuttu u zhvillua në një dorëshkrim akoma më kursiv  të quajtur Kolezhuthu gjatë shekujve 14 dhe 15. Në të njëjtën kohë, dorëshkrimi modern i Malajalamisë u zhvillua nga skenari Grantha. Forma e hershme e shkrimit teluge-kanadez është gjetur në mbishkrimet e Kadambas së hershëm të Banavasi dhe Chalukyas së hershme të Badami në perëndim, dhe Salankayana dhe Chalukyas të Lindjes së hershme në lindje që qeverisnin zonat përkatëse të Kanada dhe Telugeisht, gjatë shekujve 4 - 7.

Coin of Vikramadytia Chandragupta II with the name of the king in Brahmi script, 5th century

Latin[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shiko gjithashtu[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Referencat[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 1. Cardenio, Or, the Second Maiden's Tragedy, pp. 131–3: By William Shakespeare, Charles Hamilton, John Fletcher (Glenbridge Publishing Ltd., 1994) ISBN 0-944435-24-6
 2. ^ 'Palaeography', Oxford English Dictionary.
 3. ^
 4. ^ Robert P. Gwinn, "Paleography" in the Encyclopædia Britannica, Micropædia, Vol. IX, 1986, p. 78.
 5. ^ Fernando De Lasala, Exercise of Latin Paleography (Gregorian University of Rome, 2006) p. 7.
 6. ^
 7. ^ Jump up to:a b
 8. ^ Griffin, Bruce W. (1996), "The Paleographical Dating of P-46"
 9. ^
 10. ^ Jump up to:a b Cf. Klaus Beyer, The Aramaic Language, Vandenhoeck & Ruprecht, 1986, pp. 9- 15; Rainer Degen, Altaramäische Grammatik der Inschriften des 10-8 Jh.v.Chr., Wiesbaden, repr. 1978.
 11. ^ This script was also used during the reign of King Ashoka in his edicts to spread early Buddhism. Cf. "Ancient Scripts: Aramaic". Accessed 05/04/2013
 12. ^ Cf. Noël Aimé-Giron, Textes araméens d’Égypte, Cairo, 1931 (Nos. 1–112); G.R. Driver, Aramaic Documents of the Fifth Century B.C., Oxford: Clarendon Press, repr. 1968; J.M. Lindenberger Archived 29 October 2013 at the Wayback Machine, The Aramaic Proverbs of Ahiqar, Baltimore, 1983.
 13. ^ Cf. E. H. Minns, Journ. of Hell. Stud., xxxv, pp.22ff.
 14. ^ Cf. New Pal. Soc., ii, p. 156.
 15. ^ Jump up to:a b c d e In creating and expanding the following sections on Greek palaeography—inclusive of the "Vellum and Paper Manuscripts" subsection—specialist sources have been consulted and thoroughly perused for the relevant text and citations, as follows: primarily the article on general palaeography by renowned British papyrologist and scholar Sir Harold Idris Bell, present in  |volume=20 |pages=557–567}} – now in the public domain; Barry B. Powell, Writing: Theory and History of the Technology of Civilization, Oxford: Blackwell, 2009. ISBN 978-1-4051-6256-2; Jack Goody, The Logic of Writing and the Organization of Society, Cambridge University Press, 1986; the essential work by British palaeographer Edward Maunde Thompson, An Introduction to Greek and Latin Palaeography, Cambridge University Press, 1912 (repr. 2013). ISBN 978-1-108-06181-0; the German work by Bernhard Bischoff, Latin Palaeography: Antiquity and the Middle Ages, trad. Daibhm O. Cróinin & David Ganz, Cambridge University Press, 1990, esp. Part A "Codicology", pp. 7–37. ISBN 978-0-521-36726-4. These texts will be referred to throughout the present article with relevant inline citations.
 16. ^ Fragments of Timotheus' poetry survive, published in T. Bergk, Poetae lyrici graeci. The cit. papyrus-fragment of his Persae (Persians) was discovered at Abusir and has been edited by Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, Der Timotheos-Papyrus gefunden bei Abusir am 1. Februar 1902, Leipzig: Hinrichs (1903), with content discussion. Cf. V. Strazzulla, Persiani di Eschilo ed il nomo di Timoteo (1904); S. Sudhaus in Rhein. Mus., iviii. (1903), p. 481; and T. Reinach and M. Croiset in Revue des etudes grecques, xvi. (1903), pp. 62, 323.
 17. ^ Wax tablets of this period are preserved at the University College London, cf. Speaking in the Wax Tablets of Memory, Agocs, PA (2013). In: Castagnoli, L. and Ceccarelli, P, (eds.), Cambridge University Press: Cambridge.
 18. ^ Cf. Lewis Campbell, "On the Text of the Papyrus Fragment of the Phaedo", Classical Review, Volume 5, Issue 10, December 1891, pp. 454–457, published online: 27 October 2009.
 19. ^ Cf. Wilhelm Schubart, Griechische Palaeographie, C.H. Beck, 1925, vol. i, pt. 4; also 1st half of new ed. of Muller's Handbuch der Altertumswissenschaft; and Schubart's Das Buch bei den Griechen und Römern (2nd ed.); ibid., Papyri Graecae Berolinenses (Boon, 1921).
 20. ^ Cf. P.F. de' Cavalieri & J. Lietzmann, Specimina Codicum Graecorum Vaticanorum No. 5, Bonn, 1910; G. Vitelli & C. Paoli, Collezione fiorentina di facsimili paleografici, Florence (rist. 1997).
 21. ^ Cf. T.W. Allen, "Notes on Abbreviations in Greek Manuscripts", Joun. Hell. Stud., xl, pp. 1–12.
 22. ^
 23. ^
 24. ^ There are few available texts relating to "Indian palaeography", among which Ahmad Hasan Dani, Indian Palaeography, Munshiram Manoharlal Publishers, 1997; A. C. Burnell, Elements of South-Indian Palaeography, from the Fourth to the Seventeenth Century AD, repr. 2012; Rajbali Pandey, Indian Palaeography, Motilal Banarasi Das, 1957; Naresh Prasad Rastogi, Origin of Brāhmī Script: The Beginning of Alphabet in India, Chowkhamba Saraswatibhawan, 1980.
 25. ^
 26. ^ Jump up to:a b For this section cf. "South and South-East Asian Scripts, Ch. 9; archaeological/linguistic information on "Scripts used in India" Archived 15 May 2013 at the Wayback Machine. Accessed 3 April 2013; "Indian Languages", on ganguly.de. Accessed 3 April 2013.
 27. ^ Jump up to:a b c d e The contents of the following sections on Latin palaeography—especially the parts relating to "Minuscule writing"—are mainly based on the specialist writings consulted and cited throughout the text, from the following sources: primarily the article on Latin handwriting by French palaeographist A. de Bouard, present  – now in the public domain; the requisite Fonts for Latin Palaeography – User's manual Archived 11 September 2017 at the Wayback Machine, by Juan-Jose Marcos, 2011; Schiapparelli, La scrittura latina nell'età romana, 1921; Giorgio Cencetti, Paleografia latina, Jouvence, 2002; Bernhard Bischoff, Paleografia latina. Antichità e Medioevo, Antenore, 2000 (Ital. ed.); Edward Maunde Thompson, An Introduction to Greek and Latin Palaeography, cit. These two introductory paragraphs are directly quoted from the Encyclopædia Britannica Eleventh Edition.
 28. ^ Bernard de Montfaucon et al., Palaeographia Graeca, sive, De ortu et progressu literarum graecarum, Paris, Ludovicum Guerin (1708).
 29. ^ Bruce M. Metzger, The Text of the New Testament Fourth Edition (Oxford Un
  1. iversity, 2005), p. 206.
  2. ^ R. Marichal, "Paleography" in New Encyclopaedia New York: Gale-Thomson, 2003 Vol. X, p. 773.
  3. ^ Cf. Henry B. Van Hoesen, Roman Cursive Writing, Princeton University Press, 1915, pp. 1–2.
  4. ^ Cf. Émile Chatelain, Paléographie des classiques latins Archived 15 November 2013 at the Wayback Machine, pl. LXI-II, LXXV; Oxyrhynchus Papyri, viii, 1,098.
  5. ^ Cf. Karl Zangemeister & Wilhelm Wattenbach, Exempla codicum Latinorum, Koester, 1876, pl. I-II.
  6. ^ Cf. Pal. Soc., cit., pl. 113-117; Archivio paleografico italiano, i, p. 98.
  7. ^ Cf. Pal. Soc., pl. 135.
  8. ^ Cf. Karl Franz Otto Dziatzko, Untersuchungen über ausgewählte Kapitel des antiken Buchwesens, BiblioBazaar, repr. 2010; E.A. Lowe, "More Facts about our Oldest Latin Manuscripts", in the Classical Quarterly, vol. xix, p. 197.
  9. ^ Cf. Carl Wessely, Schrifttafeln zur älteren lateinischen Palaeographie, Leipzig, E. Avenarius; Oxyrhynchus Papyri, passim; Vincenzo Federici, Esempi di corsivo antico; et al.
  10. ^ Cf. Franz Steffens, Lateinische Paläographie – digital version, 2nd ed., pl. 3 (in German); Wessely, Studien, xiv, pl. viii; et al.
  11. ^ Cf. Edward Maunde Thompson, Handbook of Greek and Latin Palaeography, s.v.; Van Hoesen, The Parentage and Birthdate of the Latin Uncial, in Transactions and Proceedingsof the American Philological Association, xlii.
  12. ^ A list is given in Traube, Vorlesungen, i, pp. 171–261, and numerous reproductions in Zangemeister & Wattenbach's Exempla, and in Chatelain, Uncialis scriptura.
  13. ^ Cf. Chatelain, Unc. script., explanatio tabularum.
  14. ^ Cf. Archiv für Urkundenforschung, iii, pl. i.
  15. ^ Cf. Theodor Mommsen, Fragmente zweier Kaiserrescripte in Jahrbuch des gemeinen deutschen Rechts, vi, 398; Preisigke in Schriften der wissensch. Gesellsch. in Strassburg, xxx; Pal. Soc., cit., pl. 30.
  16. ^ For example, a certificate of AD 400 in Wessely, Studien, cit., xiv, pl. xiii; a letter of AD 444 in Wessely, Schrifttafeln, cit., pl. xii, No. 19.
  17. ^ Cf. Gaetano Marini, I Papiri diplomatici, Lightning Source UK Ltd, repr. 2012.
  18. ^ Cf. Luigi Schiapparelli, Note paleografiche in Archivio storico italiano, lxxiv, p. 55; also his La scrittura latina nell' età romana (note paleografiche) (with 32 facsimiles), Como, 1921.
  19. ^ Cf. Giuseppe Bonelli,Codice paleografico lombardo, Hoepli, 1908; Archivio paleografico italiano, cit., i, iii, vii.
  20. ^ Cf. Michele Russi, Paleografia e diplomatica de' documenti delle Province napolitane, Naples, 1883.
  21. ^ Cf. Elias Avery Lowe, Beneventan Script, Oxford : Clarendon Press, 1914; facsimiles in O. Piscicelli Taeggi, Paleografia artistica di Monte Cassino, Montecassino, 1876–83.
  22. ^ Cf. Viktor Novak, Scriptura Beneventana, Zagreb, 1920.
  23. ^
  24. ^ Cf. Jules Tardif, Fac-similé de chartes et diplômes mérovingiens et carlovingiens: sur papyrus et sur parchemin compris dans l'inventaire des Monuments historiques, Paris: J. Claye, 1866.
  25. ^ Cf. Maurice Prou, Manuel de paléographie: Recueil de fac-similés d'écritures du Ve au XVIIe siècle, Paris: A. Picard et fils, 1904, pl. v.
  26. ^ Cf. Album paléographique de la Société de l'École des chartes, pl. 12.
  27. ^ Cf. Traube, Perrona Scottorum in Sitzungsberichte of the Munich Academy, 1900; Liebart, Corbie Scriptorum in W.M. Lindsay's Palaeogr. Lat., i.
  28. ^ Cf. Ewald and Loewe, Exempla scripturae visigothicae, pl. 3.
  29. ^ Cf. Clark, Collectanea hispanica, 63, pp. 129–130; Schiapparelli in Arch. stor. ital, cit., lxxxii, p. 106.
  30. ^ Numerous reproductions exists in the literature, cf. int. al., Ewald and Loewe, Exempla, cit.; Burnam, Paleogr. iberica; Clark, Collectanea, cit.; Garcia Villada, Paleogr. española.
  31. ^ Cf. Munoz, Paleogr. visigoda; Garcia Villada, op. cit.
  32. ^ Cf. Hessel, Ausbreitung der karolingischen Minuskel in Archiv für Urkundenforschung, vii, viii.
  33. ^ Oxyrhynchus Papyri, cit., iv, pl. vi, No. 668; xi, pl. vi, No. 1,379.
  34. ^ Pal. Soc., cit., pl. 127-8; Arch. pal. ital., cit., v, pl. 6.
  35. ^ Cf. many examples in Émile Chatelain, Semiuncial Script, passim.
  36. ^ Cf. Wolfgang Keller, Angelsächsische Palaeographie, Mayer & Müller, 1906.
  37. ^ Cf. Schiapparelli in Arch. stor. ital., cit., lxxiv, ii, pp. 1–126.
  38. ^ Cf. Keller, op. cit.; W.M. Lindsay, Early Welsh Script, Oxford: J. Parker & Co., 1912.
  39. ^ James J. John, "Latin Paleography", in J. Powell, Medieval Studies, 2nd. ed. (Syracuse: Syracuse University Press, 1992), pp. 15–16.
  40. ^ See Bernhard Bischoff, Latin Palaeography: Antiquity and the Middle Ages, trans. Daibi O Croinin and David Ganz (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), pp. 83–112; 190–202.
  41. ^ John, 16.
  42. ^ Cf. int. al., Harald Steinacker in Miscellanea Francesco Ehrle, Rome, 1924, iv, pp. 126ff; G. Cencetti, "Postilla nuova a un problema paleografico vecchio: l'origine della minuscola carolina", in Nova Historia, 1955, pp. 1–24; B. Bischoff, Latin Palaeography: Antiquity and the Middle Ages, cit., pp. 108–109.
  43. ^
  44. ^
  45. ^ Petrarch, La scrittura, discussed by Armando Petrucci, La scrittura di Francesco Petrarca(Vatican City) 1967.
  46. ^ Petrarch, La scrittura, noted in Albert Derolez, "The script reform of Petrarch: an illusion?" in John Haines, Randall Rosenfeld, eds. Music and Medieval Manuscripts: paleography and performance 2006:5f; Derolez discusses the degree of Petrarch's often alluded-to reform.
  47. ^ Mirella Ferrari "La 'littera antiqua' a Milan, 1417–1439" in Johanne Autenrieth, ed. Renaissance- und Humanistenhandschriften, (Munich: Oldenbourg,) 1988:21–29.
  48. ^ Rhiannon Daniels, Boccaccio and the book: production and reading in Italy 1340–1520, 2009:28.
  49. ^ Davies, in Kraye (ed.) 1996:51.
  50. ^ Ullman, The Origin and Development of Humanistic Script (Rome) 1960.
  51. ^ Stanley Morison, "Early humanistic script and the first roman type", reprinted in his Selected Essays on the History of Letter-Forms in Manuscript and Print, ed. by David McKitterick, 2 vols. 1981:206-29.