Pasuria

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Pasuria totale për frymë, në vitin 2014.

Pasuria është bollëku i pasurive të vlefshme financiare ose zotërimeve fizike të cilat mund të shndërrohen në një formë që mund të përdoret për transaksione. Kjo përfshin kuptimin thelbësor siç mbahet në fjalën me origjinë angleze të vjetër weal, e cila vjen nga një rrjedhë fjalësh indo-evropiane. Koncepti modern i pasurisë është i rëndësishëm në të gjitha fushat e ekonomisë, dhe qartësisht po ashtu për ekonominë e rritjes dhe ekonominë e zhvillimit, megjithatë kuptimi i pasurisë varet nga konteksti. Një individ që zotëron një vlerë të konsiderueshme neto njihet si i pasur. Vlera neto përcaktohet si vlera aktuale e aktiveve të dikujt minus detyrimet (duke përjashtuar principalin në llogaritë e mirëbesimit).

Në nivelin më të përgjithshëm, ekonomistët mund ta përcaktojnë pasurinë si "gjithsej e çdo gjëje me vlerë" që kap si natyrën subjektive të idesë ashtu edhe idenë se ajo nuk është një koncept fiks ose statik. Përkufizime dhe koncepte të ndryshme të pasurisë janë pohuar nga individë të ndryshëm dhe në kontekste të ndryshme. Përcaktimi i pasurisë mund të jetë një proces normativ me implikime të ndryshme etike, pasi shpesh maksimizimi i pasurisë shihet si një qëllim ose mendohet të jetë një parim normativ më vete. Një komunitet, rajon ose vend që zotëron një bollëk të pasurive ose burimeve të tilla në dobi të së mirës së përbashkët njihet si i pasur.

Përkufizimi i Kombeve të Bashkuara për pasurinë gjithëpërfshirëse është një masë monetare që përfshin shumën e aseteve natyrore, njerëzore dhe fizike. Kapitali natyror përfshin tokën, pyjet, burimet energjetike dhe mineralet. Kapitali njerëzor është edukimi dhe aftësitë e popullsisë. Kapitali fizik (ose i "prodhuar") përfshin gjëra të tilla si makineritë, ndërtesat dhe infrastruktura.

Shiko edhe[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Referimet[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]