Politikat kulturore në Bashkimin Evropian

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Bashkëpunimi kulturor ndërmjet shteteve anëtare ka qenë një shqetësim i BE-së që nga përfshirja e tij si një kompetencë e komunitetit në Traktatin e Mastrihtit. Veprimet e ndërmarra në fushën kulturore nga BE përfshijnë programin shtatëvjeçar të Kulturës 2000, ngjarjen e Muajit Kulturor Evropian dhe orkestrat si Orkestra Rinore e Bashkimit Evropian. Programi Kryeqyteti Evropian i Kulturës zgjedh një ose më shumë qytete në çdo vit për të ndihmuar zhvillimin kulturor të atij qyteti 53 qytete të BE-së kanë qenë pjesë e kësaj iniciative deri në vitin 2016. Me shtetet anëtare të BE-së përgjegjëse për politikat e tyre të sektorit të kulturës, roli i Komisionit Evropian është të ndihmojë adresimin e sfidave të përbashkëta, të tilla si ndikimi i zhvendosjes digjitale, ndryshimi i modeleve të qeverisjes kulturore dhe nevoja për të mbështetur potencialin inovativ të sektorët kulturorë dhe krijues. Komisioni është gjithashtu i përkushtuar për të promovuar diversitetin kulturor, mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, lehtësimin e pengesave për mobilitetin e profesionistëve kulturorë dhe mbështetjen e kontributit të industrive kulturore dhe krijuese për rritjen e rritjes dhe vendeve të punës në të gjithë BE-në, në përputhje me parimet e Agjendës Evropiane për kulturën. Sektori i kulturës gjithnjë e më shumë është një burim i krijimit të vendeve të punës, duke kontribuar në rritjen në Evropë. Sektori i kulturës është gjithashtu një kanal i shkëlqyer për nxitjen e përfshirjes sociale dhe mbështetjen e diversitetit kulturor. Agjenda në këtë mënyrë kontribuon si në strategjinë Evropiane 2020 për rritje dhe në vende pune dhe në përmbushjen e angazhimeve të Evropës ndaj marrëveshjeve ndërkombëtare, siç është Konventa e Kombeve të Bashkuara për Mbrojtjen dhe Promovimin e Diversitetit të Shprehjeve Kulturore.

Shih edhe[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]