Portreti

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Portreti i Marko Boçarit

Portreti paraqet përshkrimin e karakterit (psikologjinë), e fytyrës së një ose më tepër personave të caktuar. Egziston portret realistik, i idealizuar dhe naturalistik. Portreti mund të jetë: fotoportret, portret arti figurativ, portret skulptural dhe portret gjuhësor (letrar, i shkruar, etj.).

Klasifikimi i portretit mund të bëhet sipas disa kriteriumeve prej atyre të caktuarve deri te ato formale. Kriteriumet kryesore janë:

 • Mënyra formale e paraqitjes:
 1. Vetëm koka
 2. Koka me supet
 3. Deri në bel
 • Sipas vendosjes:
 1. Anfas
 2. Profil
 • Sipas paraqitjes:
 1. Personal (autoportret).
 2. Portret i dyfishtë.
 3. Portret grupor.