Pretor

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

pretor, ne gjuhen latine praetor ishte një magistrati romak me Imperium dhe iurisdictio. Aktiviteti i pretorit shpie në dhënien e aktit, që është instrument me të cilin ai lejoi veten një qytetar romak i cili kërkoi për mbrojtje, ku ka pasur një ligj siguron mbrojtjen, e procedurës ligjore, dhe durimin situata para se gjyqtari (për më shumë Manuali i të drejtës romake.

Pretoria, "sipas Cicero, u thirrën konsujve në periudhën Arkaike. Në këtë mënyrë ata do të përcaktohen si krerët e ushtrisë [1], ai besonte se periudha që përmban komponente themelore të njëjtën prae folje-inat (për të shkuar përpara në të gjitha, i paraprijnë, udhëzues) [2]. Në fakt, periudha dhe postin e urdhërit të konsujve mund të thuhet se pretor dhe tashmë në një fragment të një ligji të Tabelat Dymbëdhjetë të raportuara nga Aulus Gellius nuk është përmendur e gjyqtarit si gjykatës më të lartë kombëtar [3]. Pra edhe Livy, i cili dëshmon për një ligj i lashtë i cili foli për një gjykatës i lartë tha maximus pretor [4].

Pretor ishte edhe titulli i një post në komunitetet e tjera e latinisht mbi të Romakëve, dhe është edhe emri ju dha strateg Achaeans Livio.