Psikoterapia

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Psikoterapia merret me trajtimin e çrregullimeve të ndryshme psikopatologjike. Psikoterapeuti shpesh është një psikolog që specializohet në psikoterapi.

Psikoterapeuti licencohet vetëm nga urdhri i psikologëve dhe psikoterapeutëve. Psikoterapeuti shpesh është i trajnuar për ushtrimin e psikoterapisë reth simptomave të rënda dhe atyre neurotike ose psikopatike duke përdorur teknikat e aplikimit të psikologjisë, nga të cilat ajo merr specifikimet e saj në qasjet e ndryshme teorike:

  • Psikoterapia psikoanalitike
  • Psikoterapia humaniste
  • Psikoterapia gestaltiste
  • Psikoterapia familjare
  • Psikoterapia biosistemike
  • Psikoterapia trupore
  • Psikoterapia integruese.