Jump to content

Pulla postare shqiptare: Kin Dushi, 90 Vjetori i lindjes

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Pulla postare shqiptare: Kin Dushi, 90 Vjetori i lindjes

Emisioni përbëhet nga një seri me 1 pamje

Vlerat e serisë: 150 lekë

Përmasat e pullave: 40 x 30 mm

Kompozimi i tabakut: 9pulla (4 pulla)/ tabak

Zarfi i ditës së parë: 420 lekë

Data e emëtimit: 03.10.2012

Tirazhi filatelik: 4800 seri

FDC: 200

Tirazhi shërbim postar: 50 000 pulla ( 100-lekëshe)