Jump to content

Pulla postare shqiptare: Mozaikë të periudhës paleokristiane në Shqipëri

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Pulla postare shqiptare: Mozaikë të periudhës paleokristiane në Shqipëri

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 3 pamje

Vlerat e serisë: 20 lekë, 60 lekë dhe 120 lekë

Përmasat e pullës: 34 x 44 mm

Kompozimi i tabakut: 3 seri në tabak

Zarfi i ditës së parë: 410 lekë

Data e emetimit: 14.10.2011

Tirazhi filatelik: 5800 seri

Tirazhi shërbim postar: 300000 pulla (20-lekëshe), 300000 pulla (60-lekëshe)

FDC: 200 copë

Autor: Mikel Temo

Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”