Qendra për Studimin e Arteve

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Qendra e Studimit të Arteve është themeluar me Vendim të Këshillit të Ministrave të RPSSH në vitin 1994, brenda sistemit të institucioneve të Akademisë së Shkencave, por faktikisht nisi nga puna në fillim të vitit 1986. Qendra e Studimeve të Artit është institution unikal kërkimor shkencor në fushën e studimeve të artit shqiptar në Republikën e Shqipërisë.