Raport i mbajtur nga shoku Hysni Kapo Sek. i KQ të PPSh në kongresin e III - të të kooperativave bujqësore mbi gjëndjen ekonomiko - organizative të kooperativave bujqësore dhe masat për përmirësimin e mëtejshëm të tyre : Korçë 1956

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Raport i mbajtur nga shoku Hysni Kapo Sek. i KQ të PPSh në kongresin e III - të të kooperativave bujqësore mbi gjëndjen ekonomiko - organizative të kooperativave bujqësore dhe masat për përmirësimin e mëtejshëm të tyre : Korçë 1956 libër me autor Hysni Kapo. Botuar në Tiranë nga Ministria e Bujqësisë, në vitin 1956. Faqe 139.