Rasti Kuq e Zi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Rasti Kuq e Zi është pjesë e Doktrinës së shenjt serbe në rastet kur ajo ka në duar një pjesë të forcave ekzekutuese.

Pas Demonstratat e `81-shit e sidomos pas shtet rrethimit të dytë që kishte ndodhur në Kosovë, organet e sigurimit dhe ato ekzekutuese nën presionin e doktrinës fillojnë me arshpërsi të reagojnë ndaj personave që kishin simbole "irendentiste", "sepseratiste", "nacionaiste" siq ishte veshja e pa qëllimt e teshave të trupit e të cilat mund të "dalloheshin" se janë kombini "Kuq e Zi".

Kjo periudhë fillon me rastin e reagimit të policisë ndaj qytetarve të zakonshëm të cilët kishin të veshua tesha me ngjyrë të Kuqe dhe këpucë me ngjyrë të zezë. Me afirmimin dhe futjen e kësaj loje të luftes sekrete shumica e të rinjëve e përvetsojnë këtë dhe fillojnë që edhe në të vërtet ta përdorin këtë kombinim të ngjyrave në teshat e trupit.

Zakonisht personave të tillë që me qëllim apo pa qëllim kishin të veshuara tesha në këtë kombinim, në rrugët e Prishtinës dhe jo vetem aty, ju kërkohej Leternjoftimi dhe kështu ndaloheshin dhe maltretoheshin në mënyra të ndryshme.