Jump to content

Rrethet Autonome të Rusisë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Federata Ruse përbëhet nga 83 subjekte të barabarta, 4 nga të cilat kanë statusin e rretheve autonome:

Rrethi Autonom i NjenjeckutRrethi Autonom i Hanti–MansiskutRrethi Autonom i ÇukotskutRrethi Autonom i Jamallo-Njenjeckut

(Kur ju trokisni mbi një imazh të një rajoni autonom,
do të kaloni në faqen përkatëse të tij.)
Nr. Subjekti Federal Flauri Emblema Sipërfaqja
(km²)
Popullsia
9 tetor 2002
Kryeqyteti Ndarja Administrative e Subjekti Federal
1 Rrethi Autonom i Njenjeckut 176 700 41 000 Наrjan-Маr Shiko më tej
2 Rrethi Autonom i Hanti–Mansiskut 534 800 1 538 463 Hanti-Маnsisk Shiko më tej
3 Rrethi Autonom i Çukotskut 737 700 54 000 Anadir Shiko më tej
4 Rrethi Autonom i Jamallo-Njenjeckut 750 300 507 000 Sаljеhаrd Shiko më tej