Sistemet dinamike

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Attraktor i Lorencit është një shembull i një sistemi jo-linear dinamik. Studimi i këtij sistemi coi tek teoria e Kaosit.

Koncepti i 'Sistemeve dinamike' është një formalizimin matematikor për çdo rregull të caktuar e cila përshkruan varesine kohore nga pozita e një pikë në hapësirë. Shembujt përfshijnë modelin matematik që përshkruan lëkundjet e një ore lavjerrës , rrjedhen e ujit në një tub, dhe numri i peshkut çdo pranverë në një liqen.

Në çdo kohë të dhënë një sistem dinamike ka një gjendje te dhënë nga një grup i numrave reale (nje vektor) e cila mund të përfaqësohen nga a pike në një hapësirë gjendjesh te duhur (një manifold gjeometrik ). Ndryshimet e vogla në gjendjen e sistemit korrespondojnë me ndryshime të vogla në numër. Evolucionit i rregullt i sistemit dinamike është një ligj i rregullt që e përshkruan atë gjendjen e ardhshëme qe vijon nga gjendja e tanishme. Rregull është determinist: për një interval të caktuar kohe vetëm një shtetit të ardhshëm pason nga gjendja e tanishme.