Skicë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search
Wiki WikiFjalori: Skicë – shfletoni më shumë në fjalorin e lirë

Skicë ose "en:Sketch" mund të referohet tek :

Vizatim dhe artet tjera vizuale

  • Skicë (vizatim),një vizatim apo përbërje të tjera që nuk është menduar si një punë e përfunduar, por një eksplorim paraprak.
  • SketchUp, një program i modelit 3D.
  • iSketch, një lojë online për të vizatuar.
  • Sketch 3D, një program për prodhimin e vizatime një, dy ose objekteve tre-dimensionale të ngurta dhe skena në formatin PSTricks dhe PGF/TikZ.


Shpjegim
Kjo faqe bën kthjellimin e shprehjeve ose të titujve që për bazë kanë fjalën e përbashkët.