Të gjithë regjistrat

Jump to navigation Jump to search

Kjo faqe tregon një pamje të përmbledhur të regjistrave të ngarkimeve, grisjeve, mbrojtjeve, bllokimeve, dhe të veprimeve administrative. Mundeni të kufizoni informactionin sipas tipit të regjistrit, emrit të përdoruesit, si dhe faqes në çështje.

Regjistrat
  • 16 nëntor 2019 00:47 79.106.209.119 diskutocreated faqe Empiricizmi (Faqe e re: Empiricizmi, për dallim nga racionalizmi, dyshon në aftësitë e arsyes për të dhënë dituri rreth botës, duke preferuar të bazojë çdo njohuri që kemi në shqisat. Kjo teori...) Etiketa: Përpunim pamor