Kërkime MIME

Jump to navigation Jump to search

Kjo faqe lejon kërkimin e skedave sipas llojit MIME. Kërkimi duhet të jetë i llojit: contenttype/subtype, p.sh. image/jpeg.