ORES model statistics

Jump to navigation Jump to search

Parashikimet e kontributeve cilësore

Filter Precision Recall Threshold range
Me siguri e mirë 99,7% 90% 0 0,085
Mund të ketë probleme 22,5% 90% 0,109 1
E mundshme që kanë probleme 60,4% 23% 0,81 1
Shumë e mundur që kanë probleme 90,5% 6,8% 0,906 1

Parashikimet e qëllimit të përdoruesit

Filter Precision Recall Threshold range
Me gjasë me besueshmëri të lartë 99,6% 90% 0,921 1
Mund të jetë me besueshmëri të ultë 16% 88,2% 0 0,938
Me gjasë me besueshmëri të ulët 45,2% 19,2% 0 0,249
Very likely bad faith 90,6% 4,2% 0 0,111