Jump to content

Spiro Floqi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Spiro Floqi bashkëpunëtor i vjeter i shkencave që ka ndihmuar për termat e gramatikës e të fonetikës në Fjalorin e gjuhës shqipe të botuar në Tiranë1980. Ai u mor veçanërisht me sintaksën dhe dialektet e gjuhës shqipe; hartoi tekste e monografi, siç është monografia për të folmen jugore të krahinës së Dangëllisë, që është edhe ndër të folmet-bazë të gjuhës së Rilindjes. Vdiq më 12 prill 1983.